Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

HồChí Minh yêu cầu không chỉhọc tập trong nhà trường màcòn học tập qua các gương sản xuất, chiến đấu. Khi nói với học sinh trường Đại học nhân dân, Người nói: "Trường này là Trường đại học nhân dân, các cháu học với các thầy giáo, đồng thời phải học nhân dân. Trong bộ đội ta, trong dân công và những ngành hoạt động khác, có nhiều thanh niên gương mẫu. Mong các cháu noi theo những thanh niên kiểu mẫu ấy. đểxứng đáng là lớp đầu tầucủa Trường đại học nhân dân, đểrèn luyện thành chủnhân xứng đáng tương lai của nước nhà" 1 . Trong nhà trường, thầy nêu gương cho trò. HồChí 1. Sđd, t. 12, tr. 403. 2. Sđd, t. 7, tr. 561. 1. HồChí Minh: Toàn tập,Nxb. Chính trịquốc gia, HàNội, 2002, t.7, tr. 456. 134 Minh nói: "Tri thức phải dễhiểu, dễnhớ, học mau. Ngoài tri thức phải có đạo đức cách mạng. Thầy giáo phải làm kiểu mẫu cho các cháu. Làm được nhưthếlà làmtròn nhiệm vụ" 2 . HồChí Minh đánh giá rất cao vai trò rất quan trọng của thầy côgiáo với sựnghiệp trồng người, coi nghềthầy giáolàrất quantrọng, rất vẻvang. Theo HồChí Minh, "Nhiệm vụgiáo dục rất quan trọng và vẻvang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục" 3 . Nếu không có thầy giáo dạy dỗcon emnhân dân, thì làmsao xây dựng chủnghĩa xã hội được. Vì vậy nghềthầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻvang.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY