Sao chép toàn bộ cấu trúc của tất cả các tệp CSDL đã thiết kế ở bài 1 thành các bản ghi của tệp CAUTRUC.DBF 4. Sao chép toàn bộ cấu trúc và bản ghi của tệp HOSOTS.DBF thành tệp HOSOTS2.DBF để làm bản l-u dự phòng. 5. Sao chép toàn bộ những thí sinh ở khu vực 1 (KV1) của tệp HOSOTS.DBF thành tệp KV1.DBF 6. Sao chép các tr-ờng SBD, HODEM, TEN, NGAYSINH của tệp HOSOTS.DBF thành tệp HOTEN.DBF. 7. Đánh dấu xóa tất cả những thí sinh thuộc khu vực 1 (KV1) và khu vực 2 (KV2) từ tệp HOSOTS.DBF. - Hãy liệt kê nội dung tệp HOSOTS.DBF mà không cho hiện các bản ghi đã đánh dấu xóa (Hãy dùng hai ph-ơng pháp). - Hãy khôi phục các bản ghi là thí sinh thuộc khu vực 2 (KV2) đã bị đánh dấu xóa. - Xóa tất cả các bản ghi bị đánh dấu xóa. 8. Hãy xóa hết những thí sinh đ-ợc -u tiên điểm trong tệp DIEMTHI.DBF.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY