Giải quyết việc làm cho người lao động vùng bị thu hồi đất sản xuất trong quá trình đô thị hoá trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Thanh phố Tam Kỳ là địa phương có tốc độ đô thị hóa tương đối cao so với các địa phương khác trong tỉnh. Đi liền với nó là tình trạng thiếu việc làm, không tìm được việc làm của lực lượng lao động bịthu hồi đất là rất lớn. Trước tình trạng đó, Tam Kỳ đã sử dụng nhiều biện pháp để giải quyết việc làm cho người lao động như thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình đào tạo nghề, hổ trợ giải quyết việc làm, chương trình xuất khẩu lao động, chấn chỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động dạy nghề, dịch vụ việc làm, thông tin thị trường sức lao động Kết quả từ năm 2006 đến năm 2010, đã giải quyết việc làm được 4.189 lao động, đạt tỷ lệ 75,2% so với lao động bị thu hồi đất cần giải quyết việc làm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY