Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Việc làm và vấn đề giải quyết việc làm luôn là vấn đề bức xúc của cả nước nói chung và từng địa phương nói riêng. Giải quyết việc làm không phải là dễ dàng, mà không thể làm nhanh chóng một sớm một chiều có thể hoá giải nó, giải quyết việc làm rất cần được nhìn dưới một cái nhìn dài và sâu và có định hướng rõ ràng cho những năm đến. Có như vậy thì vấn đề lao động không còn trở thành vấn đề bức xúc cho mỗi người lao động nữa. Huyện Hòa Vang là Huyện nông nghiệp, hàng năm số lao động bước vào độ tuổi lao động là rất lớn nhưng luôn ở trong tình trạng cung lao động luôn nhỏ hơn cầu lao động, số lao động thiếu việc làm còn cao. Vì vậy, để góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao và cải thiện đời sống nhân dân buộc Huyện cần phải có những biến đổi mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới để giải quyết việc làm cho người nông dân

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY