Giải pháp xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Kon Tum

Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về xóa đói giảm nghèo và đánh giá được thực trạng xóa đói giảm nghèo của Kon Tum giai đoạn 2006- 2010. Kết quả đánh giá cho thấy hoạt động xóa đói giảm nghèo của tỉnh Kon Tum trong những năm qua đã đạt được những thành công đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38,63% vào đầu năm 2006 xuống còn 16,34% năm 2010. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 vẫn còn cao hơn rất nhiều so với mức bình quân chung cả nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguyên nhân nghèo của Kon Tum là do quy mô của hộ lớn, số người phụ thuộc đông, hạn chế của người dân tộc thiểu số, bất bình đẳng giới tính và trình độ học vấn thấp. Ngoài ra còn có các nguyên nhân khách quan khác như điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, các rủi ro từ môi trường thiên nhiên. Từ những đánh giá về thực trạng, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo tại Kon Tum như các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động khuyến nông, các giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận đất đai, vốn cho người nghèo và các giải pháp nhằm giảm bất bình đẳng về giới tính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY