Giải pháp phát triển ngành du lịch Lâm Đồng đến năm 2020

Sự phát triển của ngành du lịch đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Điều này được thể hiện qua tất cả các chỉ tiêu đánh giá hiện trạng ngành trong những năm qua như số lượng khách du lịch, doanh thu du lịch, GDP Du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật ngành. Ngoài những hiệu quả kinh tế, sự phát triển du lịch Lâm Đồng thời gian qua cũng đã đem lại những hiệu quả xã hội tích cực. Du lịch đã thu hút lực lượng lao động đáng kể, trình độ dân trí của người dân địa phương trong việc giao lưu với khách quốc tế, được nâng cao, thông qua khách du lịch bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về Lâm Đồng, về con người và đất nước Việt Nam cũng như người dân địa phương có được tầm nhìn rộng hơn, xa hơn về cộng đồng thế giới đặc biệt là du lịch góp phần đem lại hiệu quả trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY