Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

Vai trò của vốn trong hoạt động KD tại các NH TM MỤC LỤC CHƯƠNG1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm và vai trò của vốn trong HĐKH của NHTM 1.1.1. Khái niệm vốn vủa NHTM 1.1.2 Vai trò của vốn đối với HĐKD của ngân hàng 1.1.2.1.Vốn giữ vai trò quan trọng trong việc 1.1.2.2. Vốn quyết định khả năng thanh toán và năng lực 1.1.2.3. Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các 1.1.2.4. Nguồn vốn quyết định năng lực cạnh tranh 1.1.3. Nội dung và tính chất của các loại vốn trong NHTM 1.1.3.1.Vốn tự có 1.1.3.2. Vốn huy động 1.1.3.3. Vốn đi vay 1.1.3.4. Vốn khác 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng và nội dung biện pháp tạo vốn 1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của NHTM 1.2.1.1 Nhân tố khách quan (PEST) 1.2.1.2 Nhân tố chủ quan 1.2.2. Nội dung các biện pháp tạo vốn của NHTM 1.2.2.1. Biện pháp kinh tế 1.2.2.2. Biện pháp Tâm lý 1.2.2.3. Biện pháp kỹ thuật CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LẠNG SƠN. 2.1. Khái quát về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 2.1.1. Đặc điểm tổ chức của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 2.1.2. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Lạng Sơn 36 2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn 2.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn 2.1.2.3. Các hoạt động khác 2.2. Thực trạng huy động vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Lạng Sơn 2.2.1. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư 2.2.2. Tiền gửi của các đơn vị tổ chức kinh tế 2.2.3. Tiền gửi đảm bảo thanh toán 2.2.4. Nguồn vốn huy động bằng kỳ phiếu 2.2.5. Nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ 2.3. Đánh giá kết quả trong công tác huy động vốn của Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn 2.3.1. Những kết quả đạt được 2.3.2. Những hạn chế trong công tác huy động vốn CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẠNG SƠN 3.1. Định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn trong thời gian qua 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn 3.2.1. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn 3.2.2. Đa dạng hoá thời hạn huy động vốn 3.2.3. Xây dựng điểm giao dịch thuận lợi, cung ứng tốt nhiều dịch vụ 3.2.4. Thực hiện chính sách Marketing Ngân hàng năng động 3.2.5. Kết hợp lợi ích của khách hàng với ngân hàng .2.6. Tạo lập uy tín cho ngân hàng 3.2.7. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 3.2.8. Thực hiện bảo hiểm tiền gửi 3.2.9. Mở rộng việc sử dụng tài khoản cá nhân, phát hành séc và thanh toán 3.2.10. Quan tâm đến đội ngũ cán bộ nhân viên 3.3. Kiến nghị 66 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 3.3.2. Kiến nghị với với NHNo & PTNT Việt Nam KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC CHŨ VIẾT TẮT TRONG CHUYÊN ĐỀ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY