Giải pháp nguồn vốn nhỏ cho người nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC trang Mở đầu 1 Chương 1: Tổng quan về nghèo và người nghèo trong xã hội 1.1/Những lý do nghiên cứu về nghèo 4 1.2/ Một số quan điểm về người nghèo 5 1.2.1/ Nghèo tuyệt đối 5 1.2.2/ Nghèo tương đối 7 1.2.3/ Cách nhìn nhận của chính người nghèo 8 1.3/ Nguyên nhân của nghèo 9 1.3.1/ Nguyên nhân chung trên thế giới 9 1.3.2/ Nguyên nhân ở Việt Nam 10 1.4/ Thực trạng của nghèo 11 1.4.1/ Nghèo trên thế giới 11 1.4.2/ Nghèo ở Việt Nam 14 1.5/ Các chính sách giảm nghèo 19 1.5.1/ Trách nhiệm của xã hội 19 1.5.2/ Mục tiêu phát triển kinh tế toàn cầu 19 1.5.3/ Quan điểm của Đảng, nhà nước Việt Nam 20 1.6/ Mối quan hệ của nghèo và tín dụng 21 1.6.1/Mối quan hệ của tín dụng và vòng luẩn quẩn của nghèo 21 1.6.2/ kinh nghiệm một số tổ chức nước ngoài 23 Chương 2 : Thực trạng nghèo và người nghèo ở TP Hồ Chí Minh 2.1/ Chuẩn nghèo 27 2.1.1/ Hình thành chuẩn nghèo 27 2.1.2/ Chuẩn nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh 28 2.2/ Tình hình chung 29 2.2.1/ Danh sách hộ nghèo theo tiêu chí mới. 29 2.2.2/ Đặc điểm của hộ nghèo 30 2.2.3/ Nguyên nhân của nghèo 32 2.2.4/ Những khó khăn thách thức 32 2.3/ Xu hướng nghèo 33 2.4/ Thực trạng nguồn vốn nhỏ cho người nghèo 34 2.4.1/ Thực trạng các chính sách của TP Hồ Chí Minh đối với người nghèo. 34 2.4.2/ Hệ quả của việc tiếp cận nguồn vốn không chính thức 37 2.4.3/ Quan điểm về nguồn vốn nhỏ 38 2.5/ Đánh giá thực trạng về nguồn vốn nhỏ cho người nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh. 40 2.5.1/ Ưu điểm 40 2.5.2/ Khó khăn tồn tại 43 2.5.3/ Nguyên nhân 44 Chương 3 : Giải pháp nguồn vốn nhỏ cho người nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh 3.1/ Quan điểm xây dựng giải pháp giảm nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh 47 3.1.1/ Mục tiêu giảm nghèo 47 3.1.2/ Quan điểm xây dựng giảm nghèo 48 3.1.3/ Kế hoạch triển khai 49 3.2/ Giải pháp nguồn vốn nhỏ cho người nghèo ở TP Hồ Chí Minh 50 3.2.1/ Giải pháp nguồn vốn vĩ mô 50 3.2.2/ Giải pháp nguồn vốn vi mô 56 3.3/ Giải pháp phát triển hoạt động các tổ chức tín dụng nhỏ 62 3.3.1/ Phát triển các tổ chức hiện hành 62 3.3.2/ Mở rộng chương trình tín dụng tiết kiệm 65 3.3.3/ Xây dựng năng lực cho khu vực tài chính bán chính thức 65 3.4/ Các giải pháp hỗ trợ khác giúp giảm nghèo 65 3.4.1/ Hướng nghiệp đào tạo giải quyết việc làm 65 3.4.2/ Hỗ trợ chính sách ưu đãi xã hội 66 3.4.3/ Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã nghèo trọng điểm 67 3.5/ Kiến nghị 68 Kết luận 71 Tài liệu tham khảo 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY