Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Thăng Thiên

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THĂNG THIÊN 1. Giới thiệu về công ty TM&DV Thăng Thiên 4 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . 4 1.2 Cơ cấu tổ chức 6 2 Kết quả tiêu thụ của công ty trong thời gian qua 7 2.1 Cơ cấu doanh thu . . 7 2.2 Cơ cấu chi phí . 10 3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ của công ty 13 3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô . 13 3.2 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 24 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KÊNH PHÂN PHỐI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG KÊNH TẠI CÔNG TY TM&DV THĂNG THIÊN 1 Các dạng kênh phân phối của công ty TM&DV Thăng Thiên 31 1.1 Sơ đồ các dạng kênh phân phối của công ty TM&DV Thăng Thiên 32 1.2 Đánh giá các thành viên kênh . 32 2 Các hoạt động marketing hỗ trợ trong kênh phân phối 37 2.1 Các chiến lược trong kênh . 37 2.2 Khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối 40 2.3 Sử dụng Marketing-mix trong quản lý kênh phân phối . 41 3 Hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm thị trường của công ty TM&DV Thăng Thiên 3.1 Hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm các nhà cung ứng . 51 3.2 Hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm khách hàng 52 4 Vấn đề định vị tại công ty TM&DV Thăng Thiên 53 Chương III ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TM&DV THĂNG THIÊN 1 Một số cơ sở của các giải pháp được đề xuất . 55 1.1 Những căn cứ từ bản thân công ty . 55 1.2 Những ảnh hưởng từ môi trường đến tình hình kinh doanh của công ty trong những năm tới 1.3 Những căn cứ từ phía các nhà cung cấp và khách hàng . 59 2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TM&DV Thăng Thiên 2.1 Các chiến lược tổng thể cho sự phát triển của công ty TM&DV Thăng Thiên 61 2.2 Các biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TM&DV Thăng Thiên Kết luận . 73 Tài liệu tham khảo . 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY