Giải pháp marketing thương mại điện tử tăng cường hiệu lực hoạt động quan hệ công chúng của công ty cổ phần Eway

LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết của thực tập tổng hợp và điều tra xã hội học Với gần 4 năm được học tập và rèn luyện tại trường Đại học Thương Mại, mỗi sinh viên như em đã được tiếp thu cho mình khá nhiều kiến thức về lý luận, kinh tế, quản trị kinh doanh và đặc biệt là kiến thức chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử, các bài giảng vô cùng ý nghĩa.Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở đó thì sẽ là không đủ, lý luận cần được song hành cùng với thực tiễn, nó cần phải được trải nghiệm, được đúc rút trong thực tế. Do vậy, trước khi tốt nghiệp mỗi sinh viên cần phải thực tập tổng hợp và điều tra xã hội học. Thực tập tổng hợp là công việc thật sự quan trọng. Nó giúp sinh viên tìm hiểu về một cách khái quát về công ty: sự hình thành và phát triển của công ty, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty, nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty trong thời gian hiện tại. Qua đó nhận biết các vấn đề phát sinh trong công việc thực tế, những vấn đề còn chưa được hoàn thiện của các doanh nghiệp, từ đó tổng hợp đúc kết những kinh nghiệm thu nhận được tạo tiền đề cho việc đề xuất hướng đề tài luận văn, chuyên đề tốt nghiệp. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I 2 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC TẬP. 2 1.1 Khái quát về công ty. 2 1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 2 1.3 Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu của công ty. 3 1.4 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty, cơ cấu nhân lực của công ty. 4 1.5 Các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chủ yếu. 6 1.6 Tình hình hoạt động của Công ty trong 3 năm gần nhất 6 1.7 Chiến lược định hướng, phát triển của công ty trong thời gian tới 6 1.8 Tình hình ứng dụng CNTT và TMĐT trong công ty. 7 Chương II 9 NHỮNG TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP. 9 2.1 Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử thuộc ngành Quản trị kinh doanh có khả năng làm việc tốt các cương vị quản trị ở hầu hết các bộ phận có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử của Công ty. 9 2.2 Các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất nghề nhiệp cần thiết đối với chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại 10 2.3 Thực trạng quá trình sử dụng cử nhân Đại học Thương mại của công ty. 12 2.4 Một số vấn đề còn tồn tại trong công ty. 13 Những vấn đề cấp thiết trong kinh doanh và quản trị 13 CHƯƠNG III 15 ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP. 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY