Giải pháp marketing - Mix thu hút khách du lịch nội địa của công ty TNHH du lịch An Biên

Giải pháp marketing - mix thu hút khách du lịch nội địa của công ty TNHH du lịch An Biên Mục lụcTrang Lời mở đầu 1. Lí do chọn đề tài 2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 3. Phương pháp nghiên cứu 4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu 5. Kết cấu khoá luận Chương I Cơ sở lí luận về giải pháp marketing - mix thu hút khách du lịch nội địa trong kinh doanh du Lịch 1.1. Các khái niệm cơ bản 1.1.1. Du lịch và khách du lịch  Du lịch  Khách du lịch 1.1.2. Kinh doanh du lịch và sản phẩm du lịch  Kinh doanh du lịch  Sản phẩm du lịch 1.1.3. Marketing du lịch và những khác biệt của nó  Định nghĩa marketing du lịch  Những khác biệt của marketing du lịch 1.2. Một số lý thuyết về áp dụng marketing - mix thu hút khách du lịch trong kinh doanh lữ hành 1.2.1. Hành vi khách hàng 1.2.2. Giải pháp marketing - mix thu hút khách du lịch  Khái niệm marketing - mix trong du lịch  Các chính sách marketing du lịch 1. Chính sách sản phẩm 2. Chính sách giá 3. Chính sách phân phối 4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp 5. Chính sách con người 6. Tạo ra sản phẩm trọn gói và lập chương trình 7. Chính sách quan hệ đối tác Chương II Thực trạng hoạt động kinh doanh và giải pháp marketing - mix thu hút khách du lịch nội địa của công ty TNHH du lịch An Biên 2.1 Khái quát về hoạt động kinh doanh 2.1.1 Giới thiệu về doanh nghiệp 2.1.1.1 quá trình hình thành và phát triển 2.1.1.2 cơ cấu bộ máy tổ chức và các lĩnh vực kinh doanh 2.1.2 Phân tích kết quả kinh doanh năm 2008 - 2009 2.2 Thực trạng giải pháp marketing - mix của công ty TNHH du lịch An Biên 2.2.1 Chính sách sản phẩm 2.2.2 Chính sách giá 2.2.3 Chính sách phân phối 2.2.4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp 2.2.5 Chính sách con người 2.2.6 Tạo ra sản phẩm trọn gói và lập chương trình 2.2.7 Chính sách quan hệ đối tác 2.3 Đánh giá chung về các giải pháp marketing - mix thu hút khách du lịch nội địa của công ty TNHH du lịch An Biên Chương III Đề xuất giải pháp hoàn thiện marketing - mix nhằm tăng cường thu hút khách du lịch nội địa của du lịch An Biên 3.1 Dự báo xu hướng phát triển thị trường khách du lịch 3.2 Mục tiêu và phương hướng phát triển kinh doanh của công ty 3.3 Đề xuất các giải pháp marketing - mix nhằm tăng cường thu hút khách du lịch nội địa của công ty TNHH du lịch An Biên 3.3.1. Chính sách sản phẩm 3.3.2. Chính sách giá 3.3.3. Chính sách phân phối 3.3.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp 3.3.5. Chính sách con người 3.3.6. Tạo ra sản phẩm trọn gói và lập chương trình 3.3.7. Chính sách quan hệ đối tác 3.4 Một số kiến nghị vĩ mô 3.4.1 kiến nghị với Chính phủ và Tổng cục Du lịch 3.4.2 kiến nghị với Thành phố Hải Phòng và sở VHTT&DL Hải Phòng  Kết Luận  Lời Cảm Ơn  Danh mục tài liệu tham khảo Lời mở đầu 1. Lí do chọn đề tài Ngày nay, du lịch đang trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, một ngành công nghiệp “không ống khói” mang lại lợi nhuận cao trên toàn thế giới. Thông qua du lịch, một đất nước có thể xuất khẩu tại chỗ những nguồn lực mà mình sẵn có, đồng thời có thể giới thiệu nền văn hoá nước mình với du khách đến từ các nước trên thế giới. Tuy nhiên để có thể phát triển được ngành du lịch và thu hút được nhiều du khách đòi hỏi một đất nước phải đầu tư rất nhiều, không chỉ trong du lịch mà còn ở các lĩnh vực bổ trợ khác, đặc biệt là các cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, thông tin liên lạc, dịch vụ vui chơi giải trí bên cạnh đó là một chiến lược marketing toàn diện và đúng đắn trong cả ngành du lịch nói chung và các cơ sở kinh doanh nói riêng sẽ là chìa khoá đưa ngành du lịch đi đến thành công. Các hoạt động marketing không những tìm kiếm khách hàng cho doanh nghiệp mà còn đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH du lịch An Biên, em nhận thấy rõ mối quan tâm của công ty trong việc đẩy mạnh các hoạt động marketing tìm kiếm khách hàng cho nên em mạnh dạn chọn để tài “Giải pháp marketing - mix thu hút khách du lịch nội địa của công ty TNHH du lịch An Biên” . 2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu : trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty du lịch An Biên, đề tài xây dựng hệ thống giải pháp và kiến nghị một số giải pháp có tính khả thi có thể áp dụng cho công ty du lịch An Biên để tăng cường khả năng thu hút khách du lịch nội địa của du lịch An Biên nhằm góp một phần nhỏ ý kiến của cá nhân cho sự phát triển của công ty. Nhiệm vụ nghiên cứu: từ mục tiêu nghiên cứu nêu trên, có thể đặt ra những nhiệm vụ cơ bản cho đề tài là: + Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản của hệ thống giải pháp marketing - mix trong kinh doanh lữ hành, làm cơ sở để khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp. + Phân tích, đánh giá thực trạng các chính sách thuộc hệ thống marketing - mix của công ty du lịch An Biên. Từ đó rút ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. + Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện các chính sách marketing - mix của công ty TNHH du lịch An Biên. 3. Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng phương pháp duy vận biện chứng, cùng các phương pháp cụ thể như : thu thập và xử lý tài liệu, thực tế, phân tích, chuyên gia . - Phương pháp thu thập tài liệu, xử lý tài liệu. Là phương pháp đựơc sử dụng trước hết và cơ bản để hoàn thành khoá luận. Để đưa ra được những nhận xét, đánh giá một cách chính xác, khách quan nhất, cần thu thập những số liệu cần thiết từ các nguồn đáng tin cậy, như sở du lịch, các quyết định, nghị định của các cơ quan chức năng, các tài liệu của các nghiên cứu trước và làm tài liệu tham khảo. - Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa (thực tế) Trong quá trình nghiên cứu đề tài đã vận dụng phương pháp nghiên cứu để tổng hợp những thông tin đáng tin cậy nhất về thực trạng hoạt động của ngành và những bất cập trong hoạt động marketing của công ty để từ đó đề xuất được những giải pháp có tính chất khả thi phù hợp với yêu cầu thực tế. - Phuơng pháp phân tích, đánh giá, so sánh, dự báo Đây là phương pháp cơ bản được nhiều người nghiên cứu sử dụng trên cơ sở phát triển những tài liệu đã qua xử lý so sánh với hoạt động của các vùng khác, để từ đó đưa ra được những nhận xét, đánh giá của mình về những vấn đề được đề cập đến. - Phương pháp chuyên gia Ngoài các phương pháp tự thân thì phương pháp chuyên gia cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình nghiên cứu đề tài. Bản thân du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp và môi trường du lịch bao hàm rất nhiều các yếu tố tác động liên quan. Do vậy muốn đảm bảo cho các giá trị tổng hợp có cơ sở và mang tính hiệu quả đòi hỏi sự tham gia của các chuyên gia về nhiều lĩnh vực liên quan. 4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu Về nội dung : nghiên cứu các giải pháp marketing - mix thu hút khách du lịch nội địa giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và hiểu quả linh doanh của công ty TNHH du lịch An Biên Về không gian : đề tài nghiên cứu việc thu hút khách du lịch nội địa tại địa phương và từ các địa phương khác đến với công ty Về thời gian : đề tài khảo sát số liệu, đánh giá thực trạng kinh doanh năm 2008 - 2009, từ đó đề xuất một số giải pháp áp dụng cho các năm tiếp theo. 5. Kết cấu khoá luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo khóa luận được kết cấu thành 3 chương : Chương I : Cơ sở lí luận về giải pháp marketing - mix thu hút khách du lịch Nội Địa trong kinh doanh du Lịch. Chương II : Thực trạng hoạt động kinh doanh và các giải pháp marketing - mix thu hút khách du lịch nội địa của công ty TNHH du lịch An Biên. Chương III : Đề xuất giải pháp hoàn thiện marketing - mix nhằm tăng cường thu hút khách du lịch nội địa của công ty TNHH du lịch An Biên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY