Giải pháp kiểm soát và tài trợ rủi ro cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

NHNo&PTNT VN là một ngân hàng mà trong hoạt động mang nhiều tính đặc thù thuộc sở hữu Nhà nước ngoài chức năng của một NHTM còn phải thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước giao để qua đó nhằm thực hiện chính sách tài chính. Do vậy việc thay đổi và áp dụng mô hình mới trong hoạt động nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng khó có thể tuân theo một khuôn mẫu có sẵn nhất định, nhưng dù nếu có áp dụng mô hình có tính đặc thù riêng thì cũng phải tuân theo lộ trình nhất định và hướng tới sự phù hợp những chuẩn mực quốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY