Giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC) ở Việt Nam

Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình đổi mới của đất nước, TTCK giữ một vai trò quan trọng trong việc huy động vốn đầu tư cho các thành phần kinh tế xã hội, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy lùi và kìm chế lạm phát, nâng cao đời sống nhân dân. Thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam đã đi vào hoạt động được hơn 7 năm với những thăng trầm dễ nhận thấy với qui mô nhỏ bé, số lượng hàng hoá ít ỏi, cơ chế giao dịch, thanh toán thiếu linh hoạt, vì thế vẫn chưa thực sự nhận được sự nhiệt tình tham gia của chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và đông đảo công chúng đầu tư. Thị trường chứng khoán phi tập trung là một bộ phận cấu thành của TTCK, cùng tồn tại song song và hỗ trợ cho sự phát triển của TTCK tập trung, sự ra đời của TTCK phi tập trung là tất yếu ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty mới thành lập có thể huy động vốn trên TTCK, cung cấp thêm các loại công cụ đầu tư đa dạng cho nhà đầu tư, tạo cơ chế giao dịch linh hoạt, chi phí thấp, cơ chế định giá mới góp phần hoàn thiện hệ thống thị trường tài chính Việt Nam. TTCK phi tập trung kết hợp với thị trường giao dịch chứng khoán tập trung sẽ tạo thành một TTCK thứ cấp rộng lớn, sôi động và linh hoạt. 2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu Thị trường chứng khoán OTC xuất hiện rất sớm và đã có mặt ở hầu hết các nước có thị trường chứng khoán phát triển, đã có nhiều công trình nghiên cứu được áp dụng thành công trên thế giới. Thị trường chứng khoán ở Việt Nam đã hình thành và đã đi vào hoạt động được hơn 7 năm và đã có những thành công đáng kể. Tuy nhiên, đến nay TTCK OTC vẫn chưa được hình thành và chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách chuyên sâu, toàn diện về các giải pháp để hình thành và phát triển TTCK OTC ở Việt Nam. 3. Mục đích nghiên cứu của luận án - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động của 2 TTCK phi tập trung nói riêng; phân tích thực trạng TTCK ở Việt Nam, kinh nghiệm hoạt động TTCK phi tập trung của một số nước trên thế giới và đề xuất mô hình tổ chức, vận hành TTCK phi tập trung ở Việt Nam. - Kiến nghị những giải pháp cụ thể để hình thành, phát triển TTCK phi tập trung ở Việt Nam trong thời gian tới. 4. Phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu về TTCK phi tập trung trên cơ sở kinh nghiệm xây dựng TTCK phi tập trung của một số nước trên thế giới và trong khu vực. Từ thực tế hoạt động của TTCK Việt Nam giai đoạn 2000-2007, luận án đưa ra giải pháp và kiến nghị về hình thành và phát triển TTCK phi tập trung ở Việt Nam giai đoạn 2007-2010. 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp duy vật biện chứng: xem xét hoạt động ngành chứng khoán trong mối quan hệ biện chứng với hoạt động của các ngành khác, các ảnh hưởng của TTCK đến các hoạt động kinh tế xã hội và ngược lại. - Khảo sát thực tế qua từng thời kỳ hoạt động của TTCK Việt Nam, đồng thời trao đổi, học hỏi các cán bộ nghiệp vụ có kinh nghiệm. - Sử dụng phương pháp luận khoa học dựa trên các học thuyết khoa học, các tài liệu tham khảo; Các phương pháp phân tích, tổng hợp. 6. Những đóng góp mới của luận án - Khẳng định bản chất của TTCK OTC là một định chế kinh tế được hình thành và tồn tại dựa trên cơ sở tiết kiệm chi phí giao dịch. - Từ những phân tích đánh giá, tổng hợp tình hình hoạt động thị trường chứng khoán trong sự vận động của nền kinh tế để khẳng định sự cần thiết phải xây dựng TTCK OTC ở Việt Nam. - Từ việc nghiên cứu lý thuyết khoa học cơ bản và các học thuyết kinh tế, kết hợp kinh nghiệm của các nước để đề xuất mô hình tổ chức và quản lý hoạt động của TTCK OTC ở Việt Nam. - Luận án mạnh dạn đề xuất các giải pháp để hình thành và phát triển TTCK OTC ở Việt Nam, đồng thời cũng đưa ra các kiến nghị để thực hiện các giải pháp đó. Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về thị trường chứng khoán phi tập trung, kinh nghiệm tổ chức thị trường của một số nước trên thế giới. Chương 2: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam, sự cần thiết phải thành lập thị trường chứng khoán phi tập trung. Chương 3: Giải pháp để hình thành và phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY