Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Đà Nẵng

Hoạt động tín dụng thường được xem là kinh doanh rủi ro, do vậy hậu quả của rủi ro tín dụng mang lại thường rất nặng nề ảnh hưởng đến hoạt động kinh của ngân hàng và của nền kinh tế. Trước những yêu cầu thực tế khách quan, đề tài đã nêu được những vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống hóa mang tính lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng, công tác hạn chế tín dụng trong các ngân hàng thương mại. Thứ hai, nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng và thực trạng hạn chế tín dụng tại chi nhánh SHB Đà Nẵng, trên cơsở đó phân tích và đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, những nguyên nhân còn tồn tại trong công tác hạn chế tín dụng tại Chi nhánh. Thứ ba, trên cơsở thực trạng tại Chi nhánh, tác giả đã đề xuất các giải pháp cơ bản và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạn chế tín dụng tại SHB Đà Nẵng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY