Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi): một số nội dung quy định cụ thể

NỘI DUNG Tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá 12 (tháng 5/2010), dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) sẽ được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua. Đây là một dự án luật quan trọng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhằm tiếp tục cải cách thể chế một cách toàn diện, góp phần hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Việc sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh nước ta cần hạn chế những tác động bất lợi của cuộc suy giảm kinh tế trong phạm vi toàn cầu, thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước và tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Bài viết phân tích thêm một số vấn đề cụ thể của Dự thảo Luật này (Bản Dự thảo Chính phủ trình Quốc hội). Trong hơn mười năm qua, từ khi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực (1/10/1998), các hoạt động ngân hàng đã tăng trưởng mạnh mẽ cả về lượng lẫn về chất. Số lượng các ngân hàng thương mại đã tăng mạnh, tính đến cuối năm 2009, nước ta có 52 ngân hàng, trong đó có năm ngân hàng thương mại nhà nước (trong đó có hai ngân hàng đã thực hiện xong cổ phần hoá), 37 ngân hàng thương mại cổ phần, năm ngân hàng liên doanh và năm ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Đồng thời, quy mô và hiệu quả hoạt động các dịch vụ ngân hàng đã có những bước phát triển khá vững chắc, người dân được tiếp cận các dịch vụ ngân hàng ngày càng thuận lợi hơn. Ngân hàng đã trở thành một trong những ngành kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất và hấp dẫn nhất những năm gần đây, có tác động tích cực phát triển thị trường tài chính từng bước vững chắc, góp phần giảm được tác động tiêu cực từ cuộc suy thoái kinh tế và tài chính toàn cầu, mà ngay cả những nền kinh tế lớn như Mỹ, EU cũng phải lao đao (riêng trong năm 2009 Mỹ có đến 171 ngân hàng phá sản do không chống đỡ nổi với cuộc suy thoái kinh tế, tài chính). Tại thị trường Việt Nam, số lượng các nhà đầu tư ngân hàng nước ngoài muốn có thị phần tại Việt Nam tăng mạnh, chứng tỏ sức hút của thị trường này. Tính đến cuối năm 2009, có 47 chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được cấp phép hoạt động và nhiều ngân hàng đang xin phép hoạt động tại Việt Nam. Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7đã được xây dựng theo định hướng chỉ đạo của Đảng ta: “Mục tiêu của chính sách tiền tệ trong năm năm tới là ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an ninh hệ thống các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Kết hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá để ổn định kinh tế vĩ mô, tăng dự trữ ngoại tệ Xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, khẩn trương thực hiện đầy đủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về hoạt động ngân hàng Thực hiện chính sách lãi suất thoả thuận theo nguyên tắc thị trường và đi tới loại bỏ hoàn toàn quy định hành chính với lãi suất ngoại tệ. Tiếp tục thực hiện chính sách tỷ giá hối đoái linh hoạt theo nguyên tắc thị trường với biên độ mở rộng phù hợp với mức độ mở cửa thị trường tài chính và năng lực kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc hoạch định chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cải cách hệ thống thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng và toàn bộ thị trường tiền tệ ” (Trích Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X). Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) được soạn thảo nhằm giải quyết nhiều vấn đề bất cập phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật trong hơn mười năm qua về chính sách phát triển hệ thống ngân hàng, một số vấn đề kỹ thuật quản trị ngân hàng cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới, cụ thể là bổ sung các công cụ như thẩm quyền, chế tài để thực thi chính sách tiền tệ một cách chủ động và linh hoạt trong bối cảnh phải đối phó với các tác động của khủng hoảng tài chính; luật hoá các quy định về công khai, minh bạch, cụ thể hoá chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo lòng tin của công chúng vào chính sách của Nhà nước trong bối cảnh có nhiều nguồn thông tin của nền kinh tế thị trường; hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, can thiệp, xử lý các rủi ro .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY