Du lịch sinh thái và phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

MỞ ĐẦU Hiện nay ở Việt Nam, loại hình du lịch sinh thái phát triển khá mạnh mẽ, không chỉ thu hút các thị trường khách quốc tế mà còn nhận được sự quan tâm, tham gia của thị trường khách du lịch nội địa. Muốn đầu tư vào du lịch sinh thái có hiệu quả phải có cơ sở lý luận cơ bản về du lịch sinh thái, nghiên cứu mô hình cơ cấu tổ chức quản lý du lịch sinh thái, nghiên cứu các đối tượng tác động và các yêu cầu nguyên tắc để phát triển du lịch sinh thái bền vững . Không chỉ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại mà cả trên lĩnh vực môi trường, xã hội, văn hoá du lịch sinh thái cũng đóng vai trò quan trọng. Ngoài những lợi ích về kinh tế, thẩm mỹ, còn phải chú ý đến vần đề giáo dục môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và phát triển bền vững. Để giải đáp một phần vấn đề trên, em xin chọn đề tài :“Du lịch sinh thái và phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Sơn”, với mong muốn được tìm hiểu thêm nhiều kiến thức cả về kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường sinh thái đồng thời đề xuất một số ý kiến nhằm bảo vệ và phát triển du lịch sinh thái tại VQG Xuân Sơn. Với điều kiện có hạn, em xin được giới hạn nội dung đề tài: Chương I: Cơ sở lý luận về du lịch sinh thái Chương II: Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại VQG Xuân Sơn 2.1. Giới thiệu chung 2.2. Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái 2.3. Thực trạng phát triển du lịch Chương III: Một số biện pháp tiếp tục phát triển du lịch sinh thái tại VQG Xuân Sơn 3.1 Định hướng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái 3.2 Dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ: MỤC LỤC MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ DU LỊCH SINH THÁI 4 1.1. Khái quát du lịch sinh thái: 4 1.2. Tất yếu về du lịch sinh thái tại Việt Nam 7 1.3. Những yêu cầu và nguyên tắc cơ bản để phát triển du lịch sinh thái 8 1.3.1. Những yêu cầu cơ bản để phát triển du lịch sinh thái 8 1.3.2. Những nguyên tắc cơ bản để phát triển du lịch sinh thái. 11 CHƯƠNG II TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VQG XUÂN SƠN 14 2.1. Giới thiệu chung 14 2.2. Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái: 15 2.2.1. Đa dạng sinh học 15 2.2.2. Hang động kỳ thú 17 2.2.3. Bản sắc riêng độc đáo 18 2.2. Thực trạng phát triển du lịch 19 2.1.1. Những kết quả đạt được 19 2.2.2. Những vấn đề còn hạn chế 22 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở VQG XUÂN SƠN 25 3.1. Định hướng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái 25 3.1.1. Định hướng phát triển du lịch sinh thái 25 3.1.2. Giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở VQG Xuân Sơn 25 3.2. Dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ 33 KẾT LUẬN 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY