Dự báo nhu cầu giao thông của người dân quận Đống Đa - Hà nội

LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG I . 4 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU TRA, DỰ BÁO VÀ ĐẶC THÙ THAM GIA GIAO THÔNG CỦA DÂN CƯ ĐÔ THỊ . 4 1.1 Tổng quan về điều tra trong quy hoạch và quản lý giao thông đô thị 4 1.1.1 Khái niệm về điều tra 4 1.1.2 Mục đích, ý nghĩa của điều tra trong quy hoạch GTVT . 4 1.1.3 Yêu cầu của điều tra trong quy hoạch và quản lý GTVT đô thị . 5 1.1.4 Nội dung cơ bản của điều tra trong quy hoạch và quản lý GTVT đô thị . 6 1.1.5 Phân loại các phương pháp điều tra trong quy hoạch và quản lý GTVT đô thị 10 1.1.6 Khái quát quá trình điều tra 13 1.1.7 Các phương pháp điều tra . 24 1.2 Tổng quan dự báo nhu cầu giao thông trong quy hoạch GTVT . 28 1.2.1 Khái niệm và mục đích . 28 1.2.2 Các mô hình dự báo nhu cầu đi lại phát sinh và thu hút . 28 1.3 Đặc thù tham gia giao thông 33 1.3.1 Quan niệm về đặc thù tham gia giao thông 33 1.3.2 Khái quát về nhu cầu đi lại . 33 1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới đặc thù tham gia giao thông (nhu cầu đi lại) . 36 CHƯƠNGII: HIỆN TRẠNG KINH TẾ- XÃ HỘI, SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GTVT . 34 2.1 Giới thiệu chung về hệ thống giao thông vận tải thành phố Hà Nội . 34 2.1.1 Hệ thống đường bộ . 34 2.1.2 Hệ thống đường sắt 36 2.1.3 Hệ thống giao thông đường thuỷ . 37 2.1.4 Đường hàng không . 38 2.1.5 Hệ thống giao thông tĩnh 39 2.1.6 Hiện trạng VTHKCC hiện nay . 39 2.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, sử dụng đất quận Đống Đa 44 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 44 2.2.2. Kinh tế - xã hội 45 2.2.3 Hiện trạng sử dụng đất quận Đống Đa . 46 2.4 Tình hình giao thông vận tải quận Đống Đa 54 2.4.1 Đường bộ 54 2.4.2 Đường sắt cao tốc . 54 2.4.3 Hệ thống giao thông tĩnh . 54 CHƯƠNG III: ĐẶC THÙ THAM GIA GIAO THÔNG CỦA DÂN CƯ QUẬN ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI. 57 3.1 Kế hoạch điều tra . 57 3.1.1 Tính toán kích thước và số lượng mẫu điều tra 57 3.1.2 Nội dung bảng điều tra . 60 3.1.3 Phương pháp điều tra, tiến hành thu thập và xử lý số liệu 65 3.2 Phân tích kết quả . 66 3.3 Kết luận đặc thù tham gia giao thông quận Đống Đa . 73 3.4. Kết luận và kiến nghị 74 Tài liệu tham khảo 78 Bảng phụ lục 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY