Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 I Tổng quan chung về dự án 2 1, Lý do lựa chọn dự án 2 2, Mô tả sản phẩm của dự án 3 3, Quy mô dự án 4 4, Địa điểm dự án 4 5, Mô hình doanh nghiệp 4 II,Phân tích dự án 5 1. Phân tích kinh tế- xã hội của dự án 5 1.1. Môi trường kinh tế 5 1.2. Môi trường văn hoá xã hội 6 1.3. Môi trường tự nhiên 7 2. Phân tích thị trường dự án 10 2.1. Phân tích đánh giá khái quát thị trường tổng thể về sản phẩm của dự án. 10 2.2. Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu. 10 2.3. Xác định sản phẩm của dự án. 11 2.4. Dự báo cung cầu về sản phẩm của dự án. 11 2.5. Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường. 13 3. Phân tích tài chính dự án 13 3.1. Dự tính tổng mức đầu tư và nguồn vốn huy động của dự án 13 3.2. Các chỉ tiêu cơ bản phản ánh hiệu quả tài chính của dự án. 14 III, Chiến lược kinh doanh 15 1, Tầm nhìn- Sứ mệnh: 15 2, Chiến lược kinh doanh trong vòng 10 năm đầu tiên 15 IV, Rủi ro và giải pháp khắc phục 16 1, Môi trường vĩ mô : 16 2, Môi trường vi mô: 17 3, Trong quá trình xây dựng, hoạt động 19 V, Kế hoạch hành động cụ thể 20 1, Kế hoạch Xây dựng công trình 20 1.1.Giải pháp quy hoạch và kiến trúc 20 1.2 Thông số xây dựng các hạng mục công trình 20 1.3 Kỹ thuật xây dựng các hạng mục công trình 21 1.4 Tổ chức xây dựng 22 2, Kế hoạch xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng 22 2. 1Hệ thống sân bãi,đường nội bộ 22 2.2 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 23 2.3 Hệ thống chống sét 23 2.4 Hệ thống thông tin liên lạc 23 2.5 Hệ thống cấp điện 23 2.6 Hệ thống cấp thoát nước 24 3. Giải pháp về công nghệ và máy móc thiết bị 24 3.1 Khu y tế 24 3.2 Khu nhà nghỉ 24 3.3 Khu sinh hoạt tập thể 24 4. Kế hoạch Marketing 24 4.1 Phân tích thị trường hiện tại. 24 4.2. Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu. 25 4.3. Nghiên cứu các vần đề tiếp thị của dự án. 26 5.Kế hoạch tổ chức quản lý dự án 26 5.1. Tổ chức quản lí dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư. 26 5.2. Tổ chức quản lý dự án trong giai đoạn vận hành khai thác 28 6. kế hoạch tài chính 30 6.1.Hình thức đầu tư 30 6.2. Quy mô đầu tư 30 6.3.Dự tính tổng mức đầu tư và nguồn vốn huy động của dự án 31 7. Lịch trình thực hiện dự án 33 VI. Phương án kinh doanh trong tương lai. 34 PHỤ LỤC 37 KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY