Dự án thành lập Công ty TNHH Good Health cung cấp dịch vụ ăn uống và cơm văn phòng

LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: Ý TƯỞNG VÀ ĐỘNG LỰC KINH DOANH I. Ý TƯỞNG KINH DOANH II. ĐỘNG LỰC KINH DOANH III. TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN IV. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN 1. Hình thức pháp lý 2. Quy mô dự án CHƯƠNG II: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ý TƯỞNG KINH DOANH (DỰ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY GOOD HEALTH) I. MỤC TIÊU II. TỔNG QUAN VỀ CTY GOOD HEALTH 1. Công ty 2. Cơ cấu tổ chức, chức năng hoạt động của các phòng ban 3. Cơ sở vật chất để kinh doanh sản xuất của công ty 4. Sản phẩm kinh doanh 5. Tính năng, đặc điểm của sản phẩm III. MÔ TẢ THỊ TRƯỜNG VÀ CÁCH THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 1. Đặc điểm về thị trường khu vực quận Cầu giấy và Mỹ đình 3. Địa điểm kinh doanh 4. Đánh giá khách hàng của công ty GH 5. Đối thủ tiềm ẩn 6. Marketing 6.1 Chiến lược địa điểm bán hàng (Place) 6.2 Chiến lược về giá cả (Price) 6.4 Chiến lược sản phẩm dịch vụ (Product) IV: CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY GH 1. Chính sách tuyển dụng và đào tạo nhân viên 2. Chính sách lương và các chế độ trong công ty 3. Chính sách thu hút cộng tác viên 4. Chính sách chất lượng và vệ sinh an toàn sản phẩm 5. Chính sách đối với khách hàng CHƯƠNG III: ƯỚC TÍNH VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY GH VÀ KẾ HOẠCH THU LỢI NHUẬN I. NGUỒN VỐN VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC NGUỒN VỐN 1. Nguồn vốn của công ty GH 2. Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư 2.1. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản 2.2 Chi phí văn phòng 2.3. Chi phí mua đồ dùng cho công ty GH 2.4. Chi phí quảng cáo, tiếp thị 2.5. Chi phí thường xuyên hàng tháng II. KẾ HOẠCH THU LỢI NHUẬN 1. Dự tính doanh thu và lợi nhuận 1.1. Dự tính giá sản phẩm 1.2.Dự tính doanh thu 1.3 Dự tính lợi nhuận 2. Khấu hao tài sản cố định CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI VÀ KẾT LUẬN VỀ DỰ ÁN I. THỜI GIAN THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ II. GIÁ TRỊ HIỆN TẠI THUẦN CỦA DỰ ÁN III. TỶ SUẤT HOÀN VỐN NỘI BỘ IRR IV. CHỈ SỐ SINH LỜI CỦA DỰ ÁN NĂM THỨ NHẤT VI. KẾT LUẬN VỀ DỰ ÁN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY