Dự án tăng cường năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn - Scardsii

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU 4 CHƯƠNG 2. CÁC QUI ĐỊNH VÀ LUẬT LỆ QUỐC TẾ CŨNG NHƯ KHU VỰC LIÊN QUAN ĐẾN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP 8 CHƯƠNG 3. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUI ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ HẠN CHẾ ĐẾN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 21 1. Chính sách thương mại 21 Thuế đối với nông sản 21 Các biện pháp phi thuế quan 23 2. Hỗ trợ trong nước 27 3. Trợ cấp xuất khẩu 34 4. Doanh nghiệp thương mại Nhà nước 35 5. Các qui định về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật 38 6. Các qui định về sở hữu trí tuệ trong nông nghiệp 42 7. Những hạn chế trên thị trường các yếu tố sản xuất 43 CHƯƠNG 4 – NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRONG NHỮNG NĂM TỚI 49 CHƯƠNG 5 – KIẾN NGHỊ VỀ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH 61 I. Các nguyên tắc của Lộ trình 61 II. Lộ trình tổng quan để thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của ngành nông nghiệp 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AMS Tổng khối lượng hỗ trợ gộp AOA Hiệp định Nông nghiệp Codex Ủy ban An toàn thực phẩm DCs Các nước đang phát triển DSU Cơ quan giải quyết tranh chấp FAO Tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc GATS Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ GATT Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại GOV Chính phủ Việt Nam GSO Tổng cục Thống kê HS Danh mục Hài hòa hàng hóa IOE Văn phòng dịch tễ quốc tế IPPC Công ước Bảo vệ thực vật quốc tế LDCs Các nước kém phát triển MARD Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn MPI Bộ Kế hoạch và Đầu tư SCM Các biện pháp trợ cấp và đối kháng SPS Vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch SSG Tự về đặc biệt S&DT Đối xử đặc biệt và khác biệt TBT Hàng rào kỹ thuật trong thương mại TRIMs Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại TRIPs Các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ WIPO Tổ chức về quyền sở hữu trí tuệ thế giới WB Ngân hàng thế giới WTO Tổ chức thương mại thế giới WTO Agreement Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY