Dự án hồ chứa nước trà co thuộc 2 xã Phước Tân và Phước Tiến - Huyện Bác Ái - Tỉnh Ninh Thuận

Đề tài: Dự án hồ chứa nước Trà co thuộc 2 xã Phước Tân và Phước Tiến - Huyện Bác Ái - Tỉnh Ninh Thuận MỤC LỤC CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 4 1.1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN 4 1.2. CƠ SỞ LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT BẢN VẼ THI CÔNG 5 1.3. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CÔNG TRÌNH THEO QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 6 CHƯƠNG 2 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 9 2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH. 9 2.1.1. Đặc điểm vùng 1 ( Vùng dự kiến xây dựng hồ chứa nước Trà Co). 9 2.1.2. Đặc điểm địa hình vùng 2 (Khu tưới của hồ chứa nước Trà Co) 9 2.2. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU 9 2.3. CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG 10 2.3.1. Nhiệt độ không khí. 10 2.3.2. Độ ẩm không khí 10 2.3.3. Nắng. 11 2.3.4. Gió. 11 2.3.5. Bốc hơi. 12 2.3.6. Lượng mưa TBNN lưu vực. 13 2.3.7. Lượng mưa gây lũ. 13 2.3.8. Lượng mưa khu tưới. 14 2.4. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN. 15 2.4.1. Địa chất lòng hồ. 15 2.4.2. Địa chất các tuyến công trình 16 2.4.3. Địa chất thuỷ văn 27 2.5. ĐẶC ĐIỂM ĐẤT ĐAI THỔ NHƯỠNG 28 2.6. ĐẶC ĐIỂM THUỶ VĂN NGUỒN NƯỚC. 28 2.6.1 Dòng chảy bình quân nhiều năm. 28 2.6.2. Dòng chảy lũ. 30 2.6.3. Dòng chảy bùn cát 31 2.7. VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG 32 2.7.1. Vật liệu đất đắp đập 32 2.7.2. Cát, cuội, sỏi 34 2.7.3. Đá 34 CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 35 3.1. PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC NGUỒN NƯỚC 35 3.2. TUYẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI 35 3.2.1 Tuyến đập 35 3.3.2 Tuyến tràn xả lũ 36 3.3.3. Tuyến cống lấy nước 36 3.3. BỐ TRÍ TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI 37 3.3.1 Đập tạo hồ chứa 37 3.3.2. Đường tràn tháo lũ 38 3.3.3. Cống lấy nước: 39 3.3.4. Cống dẫn dòng 39 3.4. BỐ TRÍ TỔNG THỂ HỆ THỐNG KÊNH TƯỚI 40 3.5. BIỆN PHÁP CÔNG TRÌNH TIÊU 44 CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 45 4.1. CẤP CÔNG TRÌNH VÀ CHỈ TIÊU THIẾT KẾ 45 4.1.1. Cấp công trình 45 4.1.2. Các chỉ tiêu thiết kế. 45 4.2. TÍNH TOÁN YÊU CẦU DÙNG NƯỚC. 46 4.2.1. Bố trí cơ cấu cây trồng và công thức luân canh cho khu tưới. 46 4.2.2. Kết quả tính toán chế độ tưới cho các loại cây trồng. 47 4.2.3. Kết quả tính toán yêu cầu nước tại cống lấy nước đầu mối. 47 4.3. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ HỒ CHỨA. 47 4.3.1. Tính toán mực nước chết. 47 4.3.2. Tính toán mực nước dâng bình thường. 48 4.3.3. Tính toán mực nước dâng gia cường. 49 4.4. THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT. 51 4.4.1. Hình thức đập . 51 4.4.2 Kích thước cơ bản của đập. 52 4.5. THIẾT KẾ TRÀN XẢ LŨ. 54 4.5.1. Bố trí các bộ phận. 54 4.5.2. Tính toán thủy lực 55 4.6 .THIẾT KẾ CỐNG LẤY NƯỚC. 55 4.6.1. Vị trí đặt cống. 55 4.6.2. Chọn hình thức cống. 56 4.6.3. Bố trí chung. 56 4.6.4. Khẩu diện cống. 56 4.6.5. Chọn cấu tạo cống 56 4.7. THIẾT KẾ HỆ THỐNG KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH 57 4.7.1. Tính toán xác định các thông số cơ bản của hệ thống kênh 57 4.7.2. Tính toán xác định thông số cơ bản của các công trình trên kênh 60 CHƯƠNG 5 CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI CÔNG 63 5.1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI. 63 5.1.1. Các điều kiện thi công. 63 5.1.2.Dẫn dòng thi công 65 5.1.3 Biện pháp thi công các hạng mục công trình 67 5.1.4. Mặt bằng thi công 68 5.1.5. Tổng tiến độ thi công – xem bảng 5-2 68 5.1.6. An toàn lao động, phòng chống cháy nổ 69 5.1.7. Bảo vệ môi trưòng trong quá trình xây dựng 70 5.2 TỔ CHỨC THI CÔNG HỆ THỐNG KÊNH 70 CHƯƠNG 6 QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH 71 6.1. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ 71 6.1.1. Phạm vi bảo vệ công trình 71 6.1.2. Phạm vi khai thác quản lý 71 6.1.3. Phương pháp bảo vệ công trình 71 6.2.1. Vận hành trong năm đầu tích nước 71 6.2.2.Vận hành trong các năm sau: 72 6.3. CÔNG TÁC BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH 73 6.3.1. Đối tượng bảo trì 73 6.3.2. Các yêu cầu và nội dung bảo trì với từng dối tượng 74 CHƯƠNG 7 TỔNG DỰ TOÁN, PHÂN CHIA GÓI THẦU XÂY DỰNG 75 7.1 TỔNG DỰ TOÁN 75 7.1.1. Cơ sở lập tổng dự tóan 75 7.1.2. Kết qủa tính toán tổng dự tóan 77 7.2. PHÂN CHIA GÓI THẦU XÂY DỰNG 78 CHƯƠNG 8 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CÔNG TRÌNH 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY