MỤC LỤC I).MỞ ĐẦU II).MÔ TẢ PHƯƠNG PHÁP CHỒNG XẾP BẢN ĐỒ VÀ GIS. ( PHẠM THỊ HƯỜNG, ĐOÀN THỊ THÊM ). II.1). GIS là gì?Lịch sử phát triển của GIS. II.2). Các thành phần của GIS. II.3). Chức năng của GIS. II.4). Đặc điểm của hệ thống thông tin địa lý GIS. II.4.a). Khả năng chồng lấp bản đồ ( map overlaying ). II.4.b). Khả năng phân loại các thuộc tính. ( reclassifation). II.4.c). Khả năng phân tích ( spatial analysis ) II.4.c.1). Dữ liệu vector. II.4.c.2). Hệ thống raster. II.4.c.2.1 ). Chuyển đổi cơ sở dữ liệu dạng vector và rester. II.4.c.2.2). Thuận lợi và bất lợi của hệ thống dữ liệu raster và vector. i). Thuận lợi của hệ thống cơ sở dữ liệu raster . ii). Bất lợi của hệ thống dữ liệu raster iii). Thuận lợi của hệ thống cơ sở vector. iv). Bất lợi của hệ thống cơ sở dữ liệu vector. II.4.c.3). Mô hình thông tin thuộc tính. III). PHẦN TÍCH ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA KỸ THUẬT GIS. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG. ( NGUYỄN VĂN HIỂU, HÀ CHÍ TRUNG ) III.1).Ưu điểm của kỹ thuật GIS. III.2).Nhược điểm của kỹ thuật GIS. III.3). Khả năng ứng dụng của kỹ thuật GIS. 1). Nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 2). Nghiên cứu điều kiện kinh tế xã hội. 3). Nghiên cứu các chương trình quy hoạch phát triển. 4). Các ứng dụng của GIS trong hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn. IV). ỨNG DỤNG CỦA GIS TRONG GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO CÁC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ( LÊ HẢI LÂM ) a). Trong hiện tượng lũ lụt. b). Hiện tượng trượt đất. c).Sự cố địa chấn. d). Ứng dụng của GIS vào đánh giá và quản lý rủi ro vùng biển. e).Ứng dụng của GIS trong kiểm soát ô nhiễm không khí. f). Ứng dụng của GIS trong giám sát sự phân bố và định lượng chất gây ô nhiễm nước. *** Giải thích:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY