Dtm dự án xây dựng công trình nhà ở cho học, sinh sinh viên các cơ sở đào tạo tại lô đất ct1 thuộc kđtm Mỹ Đình II

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Mục đích của việc lập cam kết bảo vệ môi trường. 1 2.Căn cứ pháp lý, số liệu kỹ thuật cho việc lập Bản cam kết bảo vệ môi trường. 1 NỘI DUNG BẢN CAM KẾT 5 I.THÔNG TIN CHUNG 5 II.ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 5 2.1 Vị trí xây dựng dự án 5 2.2. Phạm vi dự án 6 2.3 Điều kiện tự nhiên 7 2.3.1 Địa hình: 7 2.3.2 Địa chất: 7 2.3.3 Đặc điểm khí hậu 7 2.4 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên khu vực dự án 12 2.5 Hiện trạng môi trường không khí xung quanh 13 2.7 Hiện trạng sử dụng đất, dân cư, công trình kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật: 16 2.7.1 Hiện trạng sử dụng đất 16 2.7.2 Hiện trạng dân cư 16 2.7.3 Hiện trạng công trình kiến trúc: 16 2.7.4 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 17 2.8 Nguồn tiếp nhận chất thải của dự án 18 2.81 Nơi tiếp nhận nước thải của dự án 18 2.8.2 Nơi tiếp nhận khí thải của dự án 18 2.8.3 Nơi tiếp nhận chất thải rắn của dự án 19 III.QUY MÔ DỰ ÁN 19 3.1 Tổng mức đầu tư 19 3.2 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 23 3.3 Giải pháp quy hoach, kiến trúc 25 3.3.1 Giải pháp thiết kế quy hoạch 25 3.3.2 Giải pháp bố trí mặt bằng, phân khu chức năng nhà liền kề 26 3.3.3 Giải pháp kết cấu 31 3.4 Giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật 35 3.4.1 Giải pháp cấp điện và chống sét 36 3.4.2 Giải pháp thông gió 39 3.4.3 Giải pháp thiết kế cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy 43 3.4.5 Hệ thống camera quan sát: 53 3.4.6. Hệ thống thông tin liên lạc 54 3.4.7. Giải pháp phòng cháy chữa cháy: 57 3.4.8. Giải pháp chống mối: 59 3.4.9. Hệ thống thoát hiểm: 61 3.4.10 Giải pháp thiết kế cảnh quan 61 IV. NHU CẦU NHIÊN, NGUYÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG 61 4.1 Nhu cầu nguyên liệu cho quá trình thi công dự án 61 4.2 Nhu cầu và nguồn cung cấp điện 62 4.2.1 Nhu cầu cấp điện 62 4.2.2 Nguồn cấp điện 63 4.3 Nhu cầu và nguồn cung cấp nước 63 4.3.1 Nhu cầu nước 63 4.3.2 Nguồn cấp nước 63 V. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 63 5.1 Tác động trong quá trình xây dựng cơ bản. 63 5.1.1 Khí thải 63 5.1.2 Nước thải 67 5.1.3 Chất thải rắn 69 5.1.4 Các tác động khác 69 5.2 Tác động trong quá trình vận hành đưa công trình vào sử dụng. 70 5.2.1 Đánh giá tác động đến môi trường không khí 71 5.2.2 Đánh giá tác động môi trường nước 72 5.2.3 Đánh giá tác động của chất thải rắn 73 5.2.4 Đánh giá tác động đến điều kiện kinh tế - xã hội 73 VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 73 6.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiếm trong giai đoạn xây dựng dự án. 74 6.1.1 Giảm thiểu tác động của việc định cư công nhân trên công trường 75 6.1.2 Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 76 6.1.3 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí. 76 6.1.4 Các biện pháp giảm thiểu tới môi trường nước 78 6.1.5 Giảm thiểu và quản lý phế thải xây dựng, chất thải rắn 79 6.1.6 Các biện pháp kỹ thuật cho an toàn lao động trong giai đoạn xây dựng 80 6.2 Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành 81 VII. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 82 7.1 Các công trình xử lý môi trường. 82 7.2 Chương trình và giám sát môi trường 83 VIII. CAM KẾT THỰC HIỆN 86 8.1 Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 86 8.2 Cam kết thực hiện các văn bản pháp luật bảo vệ môi trường. 87 8.3 Cam kết đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường. 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY