Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với công tác thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã Hà An - Huyện Yên Hưng – tỉnh Quảng Ninh

PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ: Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức của thiếu nhi Việt Nam. Do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịh Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phụ trách. Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng hậu bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.Tổ chức Đội được coi là một lực lượng chủ yếu, lực lượng lòng cốt trong các phong trào thiếu nhi cũng như các phong trào hoạt động cách mạng. Tổ chức Đội có mặt ở mọi nơi, ở đâu có tổ chức Đoàn thì nơi đó ĐộiThiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được phát huy vai trò cũng như chức năng của mình. Đội được tổ chức trong nhà trường và trên địa bàn dân cư, là một tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến địa phương. Cùng với sự phát triển của xã hội, thiếu nhi được coi là mầm non, là những chủ nhân tương lai của đất nước và là thế hệ trẻ sẽ kế tục sự nghiệp của dân tộc. Chính vì vậy, viêc chăm lo, giáo dục và phát triển đối với thiếu nhi là mối quan tâm hàng đầu của Nhà nước và xã hội. Bởi vậy vai trò phụ trách của tổ chức Đoàn với công tác Thiếu niên nhi đồng cũng như hoat động Đội là không thể thiếu được. Tiếp tục đạo lí truyền thống của dân tộc, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Đảng, Nhà nước ta luôn có những đường lối, chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tổ chức Đoàn cũng đã có nhiều hoạt động nhằm phát huy khả năng sáng tạo cũng như trí tuệ của thiếu nhi. Đoàn đã trực tiếp chịu trách nhiệm bằng những hình thức, phương pháp hoạt động như: thành lập các câu lạc bộ, các hội. Với những nội dung hoạt động phù hợp, bổ ích nhằm giáo dục cho các em thấy được vai trò đầy tính quyết định của mình đối với tương lai của đất nước để các em ra sức học tập, rèn luyện và phấn đấu. Có thể nói rằng chú trọng đến công tác thiếu niên nhi dồng là một vấn đề rất cần thiết. Đó là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và của tất cả các cấp, ngành . Lớn lên và trưởng thành hơn 66 năm qua Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Đội đã tổ chức được rất nhiều hoạt động thu hút tập hợp được đông đảo thiếu niên nhi đồng tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc như phong trào “Trần Quốc Toản, phong trào “nghìn việc tốt”. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã trở thành tiếng nói, người đại diện riêng cho quyền lợi của thiếu nhi Việt Nam. Với mục đích tập hợp đoàn kết rộng rãi thiếu nhi qua đó phối hợp với nhà trường giáo dục các em học tập và rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt mà mục tiêu trước mắt là trở thành Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tổ chức Đội đã thực sự trở thành người bạn thân thiết của thiếu nhi Việt Nam. Hiện nay trên cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng phong trào công tác Đội đều có những tiến bộ, các hoạt động đều phát huy được vai trò của tổ chức Đoàn- Đội. Hầu hết các em trong độ tuổi đi học đều được đến trường tham gia các hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường. Tuy nhiên hoạt động Đội trên địa bàn dân cư thực tế vẫn chưa đổi mới nhiều về nội dung và hình thức, mà chỉ tập trung ở thành phố, các trung tâm thị xã. Còn ở các vùng nông thôn, các vùng có nền kinh tế chưa phát triển thì tổ chức Đội chưa thực sự phát huy hết được vai trò của mình. Xã Hà An- huyên Yên Hưng- tỉnh Quảng Ninh, một vùng kinh tế mới, nơi mà phần lớn nhân dân làm nghề nông thì hoạt động Đội còn gặp nhiều khó khăn và trở ngai. Các hoạt động trong nhà trường, trên địa bàn dân cư chưa thực sự hấp dẫn, dẫn đến nhu cầu và nguyện vọng của thiếu nhi không được đáp ứng. Bên cạnh đó còn một số em có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện đến trường học tập và hoạt động. Vậy câu hỏi lớn đặt ra cho tổ chức Đoàn- Đội là: Các em đó sẽ hoạt động ở đâu? Ai sẽ phụ trách các em? Với những lí do trên tôi lựa chọn chuyên đề: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhvới công tác thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã Hà An- huyện Yên Hưng – tỉnh Quảng Ninh” làm chuyên đề tốt nghiệp cho chương trình Trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội của mình tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam. Khi lựa chọn chuyên đề này, tôi được biết đã có nhiều công trình khoa học, nhiều nghiên cứu về “công tác thiếu niên nhi đồng trên địa bàn dân cư”. Nhưng các hoạt động ấy vẫn chưa thực sự đầy đủ và chưa đi sâu vào nghiên cứu vấn đề này một cách có hệ thống. Là một học viên sắp tới là người cán bộ Đoàn, tôi muốn góp một phần nhỏ bé của mình với việc nghiên cứu công tác thanh thiếu niên. Qua đó tìm ra các nguyên nhân để giúp Đoàn thanh niên thực hiện tốt vai trò của mình với hoạt động Đội, với công tác Thiếu niên nhi đồng trên địa bàn dân cư. II. MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ. Trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế của địa phương tôi thấy: Xã Hà An - huyện Yên Hưng - tỉnh Quảng Ninh là một xã mới thành lập từ việc khai hoang lấn biển. Dân cư ở đây sống bằng nhiều nghề khác nhau chủ yếu là nông nghiệp, vận tải thuỷ, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ sửa chữa, đóng mới tàu . Với nền kinh tế tương đối phát triển nhưng bên cạnh việc phát triển kinh tế thì trên địa bàn xã vẫn còn những bất cập đó là tình trạng phân cấp giàu nghèo thể hiện khá rõ rệt, nhân dân địa phương quá chú trọng trong làm giàu . vì vây, việc tổ chức các hoạt động chính trị xã hội gặp rất nhiều khó khăn nhất là những hoạt động của Đoàn, Hội và Đội trên đia bàn xã. Với nhu cầu ngày càng muốn tiến tới các hoạt động văn minh mang tính hiện đại nhưng không xa rời bản sắc dân tộc đòi hỏi tổ chức Đoàn - Đội cơ sở trên địa bàn dân cư phải có những nét mới trong hoạt động nhằm phù hợp hơn, bổ ích hơn và thu hút các em nhiều hơn. Đây là vấn đề mà tổ chức Đoàn cơ sở cần phải xem xét và khắc phục. Tổ chức Đoàn cơ sở cần phảỉ điều tra thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân và tìm ra các biện pháp khắc phục. III. NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN ĐỀ: 1. Phân tích thực trạng hoạt động thiếu nhi trên địa bàn Xã Hà An- Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh qua các báo cáo hàng năm về hoạt động Thiếu nhi. 2. Khảo sát tình hình thực tế về Thiếu nhi trên địa bàn Xã Hà An- Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh. 3. Phân tích thực trạng, vai trò của Đoàn Thanh niên với hoạt động thiếu nhi trên địa bàn Xã Hà An - Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh 4. Phân tích các nguyên nhân, lý do dẫn tới sự yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm. 5. Đưa ra những kiến nghị với Đảng, chính quyền, tổ chức Đoàn cấp trên. IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Công tác Thiếu niên nhi đồng trên địa bàn Xã Hà An - Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh V. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU: 1. Cán bộ Đoàn trong Xã Hà An - Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh 2.Thiếu nhi trong toàn xã Xã Hà An - Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh 3. Các tài liệu có liên quan đến hoạt động thiếu nhi trên địa bàn Xã Hà An - Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh VI. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1. Không gian: Xã Hà An - Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh 2. Thời gian: Từ năm 2004 đến 2007. VII. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1. Phương pháp điều tra xã hội học. 2. Đọc và nghiên cứu tài liệu. 3. Lấy ý kiến chuyên gia. 4. Hội thảo Mini. 5. Phương pháp phỏng vấn. 6. phương pháp xử lý số liệu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY