Đồ án Xây dựng website album

LỜI NÓI ĐẦU Khi đời sống của đa số mọi người đều trở nên khá giả, họ lại muốn đi du lịch khắc nơi để mở rộng tầm hiểu biết về văn hóa của các dân tộc, các quốc gia trên thế giới. Họ chụp lại những nơi họ đã đi qua và lưu những kỷ niệm đẹp trong những chuyến đi đó vào trong những bức ảnh. Nhưng những bức ảnh bằng giấy có thể hỏng theo thời gian. Với công nghệ thông tin đang phát triển, giúp cho con người có thể chuyển tải thông tin với khoảng cách rất xa trong thới gian ngắn, đặc biệt là có thể lưu trữ thông tin trên mạng. Xuất phát từ ý tưởng xây dựng một website để lưu lại những bức ảnh đẹp và những gợi ý của thầy Nguyễn Đức Tuấn em đã lựa chọn bài tập với đề tài “Xây dựng Website Album ”. Với Website Album, người dùng có thể truy cập, đăng ký tài khoản và sử dụng website để lưu những tấm ảnh mà mình thích nhất. Ngoài ra, người dùng có thể lưu ảnh theo thời gian hay sự kiện đáng nhớ (Album), một Album có thể có nhiều Album khác, có thể viết lời tựa cho bức ảnh hoặc Album. Người dùng có thế thay đổi tựa đề của Album hoặc của bức ảnh nếu thấy không phù hợp và có thể xóa bỏ khi không cần thiết. MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 3 PHẦN I GIỚI THIỆU NGỒN NGỮ 4 CHƯƠNG I INTERNET VÀ CÔNG NGHỆ ASP.NET 4 I.GIỚI THIỆU VỀ INTERNET INFORMATION SERVER 4 Giới thiệu về Internet Information Server (IIS) 4 II.GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ ASP.NET 5 1.Mở đầu về ASP.NET 5 2.Những điểm khác biệt của ASP và ASP.NET 7 CHƯƠNG II NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# 11 I. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# 11 II.TẠI SAO PHẢI SỬ DỤNG NGÔN NGỮ C# 12 CHƯƠNG III NGÔN NGỮ SQL VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER I.CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 14 1.Bảng (Table) : 14 2.Khung nhìn dữ liệu (View) : 14 3.Chỉ số của bảng (Index) : 14 4.Thủ tục lưu trữ (Store procedure) : 14 5.Trigger : 14 II.NGÔN NGỮ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL : 15 1.Định nghĩa 15 2.Cách sử dụng ngôn ngữ SQL 15 III.TÍNH TOÀN VẸN VÀ BẢO MẬT : 15 PHẦN II PHÂN TÍCH THIẾT KÊ WEBSITE ALBUM CHƯƠNG I KHẢO SÁT HỆ THỐNG 17 I.NÊU BÀI TOÁN 17 II. CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA BÀI TOÁN 17 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG I. SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG 19 II. SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU 19 1. Các tác nhân ngoài 19 2. Các kho dữ liệu 19 3. Sơ đồ dòng dữ liệu 19 4. Các thực thể trong cơ sở dữ liệu 22 5. Quan hệ các bảng trong cơ sở dữ liệu 22 CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ THỐNG I.CÁC TIẾN TRÌNH QUAN TRỌNG 23 1. Tiến trình đăng ký tài khoản người sử dụng 23 2. Tiến trình sửa đổi tài khoản người sử dụng 23 3.Tiến trình cập nhật ảnh 24 4.Tiến trình tìm kiếm ảnh 26 II.MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC LỚP ĐỐI TƯỢNG CHÍNH VÀ QUAN HỆ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU 27 III.CÁC GIAO DIỆN MÀN HÌNH 29 IV.MỘT SỐ MÃ NGUỒN CỦA CÁC MODUL QUAN TRỌNG TRONG HỆ THỐNG 32 1. Một số hàm hệ thống 32 2. Modul đăng ký tài khoản người sử dụng 35 3. Modul tạo Album 37 4. Modul nhập ảnh 40 V. KẾT LUẬN 43 Bạn nào có nhu cầu file powerpoint, liên hệ mình (free)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY