Đồ án Xây dựng hệ thống thực tế cho Red: dựa vào những thiết kế ban đầu tiến hành xây dựng hệ thống thực tế

Module manpower cost đƣợc tạo theo cách thông thƣờng, bằng cách sử dụng module builder để tạo ra module C_Manpowercost gồm các field: Team, Project hour, Project minutes, và Description. Field project đƣợc tạo bằng cách tạo mối quan hệ n-1 với module project. Sau khi đã tạo xong các field và tiến hành deloy để đƣa module vào hệ thống. Ngƣời phát triển sẽ tiến hành các chỉnh sửa nhƣ: sẽ lấy danh sách các team ở module Teams gán vào danh sách dropdown của field team.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY