Đồ án Xây dựng chương trình Quản lý vi phạm pháp luật Hải Quan

LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hầu hết các ứng dụng tin học đã được áp dụng trong mọi nghiên cứu khoa học cũng như đời sống xã hội. Nó đã trở thành công cụ hữu ích để điều hành, quản lý, lưu trữ và xử lý thông tin một cách nhanh chóng đem lại hiệu quả cao. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo ngành Hải quan đã sớm nhận thức đúng đắn vai trò của công nghệ thông tin đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như trong quá trình cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Hải quan. Được sự phân công, giới thiệu của nhà trường cùng sự tiếp nhận của ngành Hải quan Hải Phòng em đẵ có điều kiện thực tập tốt nghiệp tại Trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin – Cục Hải Quan Hải Phòng. Tại đây em đã được khảo sát thực trạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tổ tổ chức cùng với quy trình nghiệp vụ và các hệ thông tin hiện có của Cục Hải quan Hải Phòng. Qua quá trình thực tập tại Cục Hải Quan Hải Phòng em thấy hoạt động XNK qua cảng Hải Phòng ngày càng phát triển, khối lượng công việc của Cục Hải Quan Hải Phòng ngày càng nhiều, hầu hết các khâu nghiệp vụ HQ đã được tin học hoá. Tuy nhiên, một mảng công việc cũng rất quan trọng trong quá trình quản lý và tác nghiệp Hải quan đó là “Quản lý vi phạm pháp luật Hải Quan” vẫn thực hiện theo phương pháp thủ công, do vậy đã không tránh khỏi những sai sót, tốn nhiều thời gian, nhân lực và gián tiếp làm chậm quá trình thông quan hàng hóa. Do vậy, em đã chọn nghiên cứu đề tài: Xây dựng chương trình “Quản lý vi phạm pháp luật Hải Quan” với mục đích giải quyết được những hạn chế bất cập đã nêu ở trên. MỤC LỤC Lời cảm ơn. 1 Lời mở đầu. 2 CHƯƠNG 1 -GIỚI THIỆU 3 1.1. Mục đích của đề tài: 4 1.2. Vài nét về Hải Quan Hải Phòng. 4 1.2.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Cục HQHP 4 1.2.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức của Cục Hải Quan Hải Quan Hải Phòng. 5 1.2.3 Chức năng nhiệm vụ của Cục Hải Quan Hải Phòng. 5 CHƯƠNG II – PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 7 2.1 Cơ sở lý thuyết đề tài: 7 2.1.1 Các cách tiếp cận và phát triển của Hệ thống thông tin. 7 2.1.2 Nhiệm vụ và vai trò của một hệ thống thông tin. 8 2.1.3 Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý. 8 2.1.4 Các bước phát triển của một hệ thống thông tin. 8 2.1.5 Các mô hình phát triển của một hệ thống thông tin. 9 2.1.6 Phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc. 9 2.1.7 Lựa chọn công nghệ để thực hiện đề tài 10 2.2. Các tài liệu tham khảo. 10 2.3. Khảo sát, xây dựng mô hình chức năng của đề tài 10 2.3.1 . Mô tả bài toán. 10 2.3.2 Các mẫu hồ sơ tài liệu liên quan.13 2.3.3 Lập biểu đồ ngữ cảnh. 18 2.3.4 Biểu đồ phân rã chức năng. 19 2.3.5 Mô tả chi tiết các chức năng lá. 20 2.3.6. Hồ sơ dữ liệu và trận thực thể chức năng. 21 2.3.7. Sơ đồ luồng dữ liệu. 23 2.3.8.Mô hình ER và mô hình dữ liệu logic :28 2.3.9.Thiết kế dữ liệu vật lí và cài đặt chương trình :32 KẾT LUẬN45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY