Đồ án Ứng dụng tạo tiếng nói tiếng việt từ văn bản trên kit mini2440

Với mức độ phát triển hệ thống nhúng và hệ điều hành Android hiện nay ở VIệt Nam, các ứng dụng cho lĩnh vực này sẽ ngày càng phát triển rộng rãi, và ứng dụng TTS trên hệ thống nhúng Android sẽ đƣợc sử dụng rộng rãi. Ứng dụng cho chúng em xây dựng sẽ là bƣớc mở đầu cho chúng em tham gia vào lĩnh vực mới mẻ đầy tiềm năng này Mặc đù đã rất cố gắng nghiên cứu, nhƣng do chƣa có kinh nghiệm trong việc thiết kế và phát triển phần mềm nhúng và cũng do lĩnh vực nghiên cứu còn khá lạ lẫm nên chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, mong các thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để em rút ra đƣợc các kinh nghiệm cho công việc sau này.  Hƣớng phát triển:  Do chƣa có phần cứng cụ thể nên ứng dụng đƣợc xây dựng trên nền tảng KIT Mini2440, trong tƣơng lai có thể xây dựng một hệ thống nhúng chuyên biệt nhƣ một thiết bị cầm tay nhỏ gọn để có thể di chuyển dễ dàng cho các công việc cần đến TTS tiếng việt.  Tiếp tục hoàn thiện và sửa chữa những lỗi ứng dụng mắc phải khi đƣa vào thử nghiệm và hoạt động.  Có thể xây dựng một bộ TTS cỡ nhỏ trực tiếp trên thiết bị nhúng cho các thành phần tiếng việt cơ bản thi di chuyển đến những khu vực không kết nối đƣợc mạng đảm bảo hoạt động thông suốt của thiết bị tuy nhiên chất lƣợng có thể giảm sút đôi chút.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY