Đồ án Tổng quan về iptv

Với sự phát triển của mạng lưới Internet ngày càng dày đặc, tốc độ ngày càng cao, nhu cầu multipmedia ngày càng cao của người dùng, đòi hỏi phải có một phương thức mới, tốc độ cao, dễ sử dụng và triển khai. Vì vậy công nghệ IPTV đã ra đời nhằm đáp ứng những nhu cầu đó. Đồ án này sẽ trình bày chủ yếu: + Tổng quan về IPTV. + Mã hóa MPEG II, h.264. + Tình hình hiện trạng và tương lai của IPTV ở Việt Nam. Nội dung Trang Chương 1: Tổng quan về IPTV . 1 1.1 Mở đầu . 2 1.2 Giới thiệu sơ lược IPTV . 3 1.3 Mạng tổng thể IPTV . 5 1.3.1 Mạng nội dung 6 1.3.2 Mạng truyền tải (truyền dẫn) 6 1.3.3Mạng đầu cuối (mạng gia đình) . 7 1.3.4Bộ quản trị 7 Phương thức phát truyền tín hiệu của IPTV 9 Chương 2: MPEG II và H.264 . 11 2.1 Giới thiệu về MPEG 12 2.2 Mã hóa MPEG II 17 2.3 Mã hóa MPEG IV 21 2.4 Mã hóa MPEG IV part 10 (H.264) 22 2.4.1 Giới thiệu chung . 23 2.4.2 Tính kế thừa của H.264 . 24 2.4.3 Cơ chế nén của H.264 25 2.4.5Các ưu điểm nổi bật của chuẩn H.264 28 Kết luận 32 Chương 3: Tình hình và tương lai IPTV Việt Nam . 33 3.1 Tình hình IPTV trong khu vực . 34 3.2 Tình hình IPTV tại Việt Nam 35 3.3 Một số dịch vụ điển hình 37 3.4 Tương lai IPTV tại Việt Nam 39 Tài liệu tham khảo 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY