Đồ án Tính toán thiết kế kết cấu chân đế công trình biển cố định bằng thép

BỘ MÔN KỸ THUẬT XDCTB & ĐƯỜNG ỐNG - BỂ CHỨA MỤC LỤC Phần một: Tổng quan . 3 I. Đặc điểm chung vμ phân loại công trình biển 3 II. Ưu nhược điểm công trình biển bằng thép: 3 Phần hai: Nhiệm vụ thiết kế và các số liệu phục vụ thiết kế: . 5 I. Mục tiêu của đồ án: 5 II.Số liệu đầu vào: IB1 . 5 II.1. Số liệu môi trường: II.2.Các thông số của công trình : II.3. Xử lý các số liệu đầu vào: Phần ba : Xây dựng và lựa chọn phương án . 8 I. Nguyên tắc xây dựng phương án: 8 II. Lựa chọn dạng kết cấu: . 9 III. Đề xuất phương án kết cấu chân đế: 9 III.1.Giải pháp kết cấu dạng kết cấu: III.2. Kiểm tra độ mảnh của các phần tử : III.3.Xác định hướng đặt công trình: Phần bốn : Tính toán nội lực vμ biến dạng. . 15 I. Ph−ơng pháp tính toán kết cấu chân đế ctbcddbt: 15 II.Tính toán dao động riêng . 16 II.1.Mục đích tính toán: II.2. Mô hình tính II.3.Cơ sở lý thuyết II.4. Giải bμi toán dao động riêng: III. Xác định tải trọng tác động lên công trình . 25 III.1.Tải trọng thượng tầng: III.2.Xác định tải trọng đẩy nổi: III.3.Xác định tải trọng gió: III.4.Xác định tải trọng sóng vμ dòng chảy: III.5. Xác định các tổ hợp tải trọng: III.6. Tính toán nội lực vμ chuyển vị kết cấu: III.7. Nhận xét kết quả tính: Phần năm: Kiểm tra bền cấu kiện. . 39 I. Kiểm tra phần tử thanh theo tiêu chuẩn API: 39 I.1. Cơ sở lý thuyết: I.2. Tính toán: II. Kiểm tra nú II.1. Cơ sở lý thuyết: -Các phương pháp kiểm tra . 48 -Kiểm tra chọc thủng cho nút đơn giản: 48 II.2. Tính toán: Phần sáu : Thiết kế nền móng 52 I. Lý thuyết tính toán móng cọc: . 52 I.1.Mô tả sự lμm việc của cọc trong CTBCĐ bằng thép I.2. Các bμi toán đối với cọc KCCĐ CTBCĐBT 53 I.2.1. Bμi toán cọc chịu tải trọng ngang: I.3. Xác định các đại l−ợng phục vụ tính toán: I.3.1. Lực ma sát đơn vị giữa thμnh cọc vμ nền đất: a. Trường hợp cọc chịu nén: b.Trường hợp cọc chịu nhổ: II. Tính toán móng cọc: . 61 Tài liệu tham khảo: . 62 CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN GỒM CÓ BẢN VẼ + THUYẾT MINH + BẢNG SỐ LIỆU CHI TIẾT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY