Đồ án Thiết kế tổ chức thi công tuyến dẫn dòng – Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước cửa đạt

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1 1.1. TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 1 1.2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 1 1.3. CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ ÁP DỤNG 1 1.3.1 Các cấp hạng mục công trình 1 1.3.2 Tiêu chuẩn thiết kế 2 1.4. CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA CỤM CÔNG TRÌNH CỬA ĐẠT 2 1.4.1 Tổng quan về công trình Cửa Đạt. 2 1.4.2 Các thông số chính của công trình. 3 1.5. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 4 1.5.1 Đặc điểm địa hình địa mạo: 4 1.5.2 Điều kiện khí hậu, thủy văn và đặc trưng dòng chảy: 4 1.5.3 Điều kiện địa chất, địa chất thủy văn: 10 1.5.4 Điều kiện dân sinh, kinh tế khu vực 11 1.6. ĐIỀU KIỆN GIAO THÔNG 11 1.7. NGUỒN CUNG CẤP VẬT LIỆU, ĐIỆN, NƯỚC 12 1.7.1 Đất đá, cát, sỏi: 12 1.7.2 Xi măng, sắt thép 12 1.7.3 Điều kiện cung cấp điện, nước 13 1.8. ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ, NHÂN LỰC 13 1.9. THỜI GIAN THI CÔNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13 CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG .14 2.1. ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN DẪN DÒNG 14 2.1.1 Các phương án so sánh 14 2.1.2 Nhận xét lựa chon phương án 21 2.2. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ DẪN DÒNG 22 2.2.1 Tần suất lưu lượng thiết kế dẫn dòng 22 2.2.2 Thời đoạn dẫn dòng 22 2.2.3 Lưu lượng thiết kế dẫn dòng 22 2.3. TÍNH TOÁN THỦY LỰC PHƯƠNG ÁN DẪN DÒNG 22 2.3.1 Tính toán thủy lực dẫn dòng qua lòng sông thu hẹp (kết quả tính toán của Lưu Thanh Nghị) .22 2.3.2 Tính toán thủy lực dẫn dòng qua tuynen TN2 24 2.3.3 Tính toán thủy lực dẫn dòng qua đập đá xây dựng dở (kết quả tính toán của Trần Bá Nam + Nguyễn Quốc Ân) 32 2.3.4 Tính toán thủy lực dẫn dòng qua móng tràn (kết quả tính toán của Đinh Quang Khanh) 33 2.4. TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ 34 2.4.1 Mục đích tính toán 34 2.4.2 Tài liệu tính toán : 34 2.4.3 Nội dung tính toán 34 2.5. CÔNG TÁC NGĂN DÒNG 49 2.5.1 Chọn lưu lượng thiết kế ngăn dòng 49 2.5.2 Phương án ngăn dòng và tổ chức thi công ngăn dòng 49 2.5.3 Chọn vị trí và độ rộng cửa ngăn dòng 50 2.5.4 Tính toán thuỷ lực ngăn dòng 50 CHƯƠNG 3 : TỔ CHỨC THI CÔNG TUY NEN DẪN DÒNG TN2 54 3.1. GIỚI THIỆU CHUNG 54 3.1.1 Quy mô, kích thước tuynen dẫn dòng TN2 54 3.1.2 Quy mô kích thước tháp điều áp: 55 3.1.3 Các công đoạn thi công tuy nen 55 3.2. CÔNG TÁC ĐÀO HỐ MÓNG CỬA VÀO, CỬA RA 55 3.3. CÔNG TÁC KHOAN NỔ MÌN ĐÀO TUYNEN 56 3.3.1 Phương pháp đào hầm 56 3.3.2 Phương pháp thi công tháp điều khiển 57 3.3.3 Bố trí lỗ khoan và chọn máy khoan cho công tác đào hầm 57 3.4. CÔNG TÁC MOI XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ 62 3.4.1 Chọn máy xúc và máy vận chuyển 62 3.4.2 Kiểm tra sự phối hợp giữa máy xúc và ôtô 63 3.5. CÔNG TÁC CHỐNG ĐỠ ĐƯỜNG HẦM 64 3.5.1 Công tác phun bê tông 64 3.5.2 Công tác lắp đặt neo thép 64 3.6. CÔNG TÁC THÔNG GIÓ TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM 66 3.6.1 Xác định lượng không khí mới cần thổi vào đường hầm 67 3.6.2 Xác định kích thước ống thông gió 69 3.6.3 Tính áp lực thổi 69 3.6.4 Tính tỉ lệ rò rỉ không khí 69 3.6.5 Tính khối lượng không khí mới và áp lực cần thiết cho quạt 69 3.6.6 Tính toán công suất máy quạt và công suất động cơ 70 3.6.7 Kiểm tra tốc độ gió trong hầm 70 3.6.8 Bố trí hệ thống thông gió 70 3.7. CÁC CÔNG TÁC PHỤ TRỢ KHÁC 71 3.7.1 Thoát nước 71 3.7.2 Ánh sáng 71 3.7.3 Kiểm tra an toàn 71 3.8. CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG VỎ ĐƯỜNG HẦM 72 3.8.1 Thứ tự và phân đoạn đổ bê tông đường hầm 72 3.8.2 Công tác chuẩn bị đổ bê tông đường hầm 72 3.8.3 Tính toán khối lượng và dự trù vật liệu 72 3.8.4 Tính toán cường độ đổ bê tông tuy nen TN2 75 3.8.5 Thiết kế trạm trộn 76 3.8.6 Tính toán phương án vận chuyển 78 3.8.7 Đổ, san, đầm và dưỡng hộ bê tông 82 3.8.8 Công tác ván khuôn của đường hầm 84 CHƯƠNG 4 : TIẾN ĐỘ THI CÔNG TUY NEN TN2 88 4.1. TÍNH CHU KỲ ĐÀO ĐƯỜNG HẦM 88 4.1.1 Tính thời gian hoàn thành các công việc trong một chu kỳ đào phá đá bậc trên 88 4.1.2 Tính thời gian hoàn thành các công việc trong một chu kỳ đào phá đá bậc dưới 88 4.2. TÍNH CHU KỲ ĐỔ BÊ TÔNG ĐƯỜNG HẦM 89 4.2.1 Chu kỳ đổ bê tông vỏ đường hầm phần vòm và phần tường 89 4.2.2 Chu kỳ đổ bê tông vỏ đường hầm phần đáy 89 4.3. LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM 90 CHƯƠNG 5. BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG 91 5.1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC BỐ TRÍ MẶT BẰNG 91 5.1.1 Đặc điểm tự nhiên xã hội 91 5.1.2 Sự bố trí công trình 91 5.1.3 Sự phân bố mỏ vật liệu 91 5.1.4 Sơ đồ dẫn dòng và trình tự thi công 91 5.1.5 Tiến độ thi công 92 5.2. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ MẶT BẰNG 92 5.3. CÔNG TÁC KHO BÃI 92 5.4. BỐ TRÍ NHÀ TẠM PHỤC VỤ THI CÔNG ĐẬP 92 5.4.1 Xác định số người trong khu nhà ở. 92 5.4.2 Xác định diện tích nhà ở và diện tích chiếm chỗ của khu vực xây nhà 93 5.5. TỔ CHỨC CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC, KHÍ NÉN 94 5.5.1 Tổ chức cung cấp nước 94 5.5.2 Cung cấp điện cho công trường 97 5.6. ĐƯỜNG GIAO THÔNG 98 5.6.1 Đường ngoài công trường 98 5.6.2 Đường trong công trường 98 CHƯƠNG 6. DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 99 6.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DỰ TOÁN. 99 6.2. DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO HẠNG MỤC TUYNEN TN2 100 6.2.1 Các căn cứ để lập dự toán xây dựng công trình 100 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG 101 Bảng tính đơn giá xây dựng tổng hợp 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY