Đồ án Thiết kê tổ chức thi công hồ chứa nước Đầm Hà Động, Đầm Hà, Quảng Ninh

Chương 1 GiíI THIÖU CHUNG 1 1.1. VỊ TRÍ VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH 1 1.1.1. Vị trí công trình. 1 1.1.2. Nhiệm vụ công trình. 1 1.2. QUY MÔ, KẾT CẤU CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 1 1.2.1. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của hồ chứa. 1 1.2.2. Quy mô, kết cấu các hạng mục của công trình. 1 1.2.3. Cấp công trình. 4 1.2.4. Tần suất thiết kế. 4 1.3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 4 1.3.1. Địa hình địa mạo. 4 1.3.2. Địa chất thủy văn. 4 1.3.3. Địa chất vùng công trình đầu mối 4 1.3.4. Đặc điểm khí hậu, thủy văn. 5 1.4. VẬT LIỆU XÂY DỰNG 8 1.4.1. Đất đắp. 8 1.4.2. Vật liệu khác. 8 1.5. ĐIỀU KIỆN DÂN SINH, KINH TẾ KHU VỰC 9 1.6. ĐIỀU KIỆN GIAO THÔNG 9 1.7. ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC 9 1.7.1. Điện phục vụ thi công. 9 1.7.2. Cung cấp nước. 9 1.8. ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ. 9 1.9. THỜI GIAN THI CÔNG 9 1.10. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 9 1.10.1. Tác động tiêu cực. 9 1.10.2. Tác động tích cực. 9 Chương 2 DÉn dßng thi c«ng 10 2.1. NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA DẪN DÒNG THI CÔNG 10 2.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG 10 2.2.1. Thủy văn. 10 2.2.2. Địa chất 10 2.2.3. Địa hình. 10 2.2.4. Điều kiện lợi dụng tổng hợp dòng chảy. 10 2.2.5. Cấu tạo và bố trí các hạng mục công trình. 11 2.2.6. Điều kiện và khả năng thi công. 11 2.2.7. Thời gian thi công. 11 2.3. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN DẪN DÒNG THI CÔNG 11 2.3.1. Phương án dẫn dòng thứ nhất 11 2.3.2. Phương án dẫn dòng thứ hai 12 2.3.3. Phương án dẫn dòng thứ ba. 12 2.3.4. Phương án dẫn dòng thứ tư 13 2.4. SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN DẪN DÒNG THI CÔNG 15 2.4.1. Về mặt kỹ thuật 15 2.4.2. Về mặt kinh tế. 16 2.4.3. Kết luận chọn phương án dẫn dòng. 16 2.5. CHỌN TẦN SUẤT VÀ LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ DẪN DÒNG 16 2.5.1. Tần suất lưu lượng thiết kế dẫn dòng. 16 2.5.2. Lưu lượng thiết kế dẫn dòng. 16 2.6. TÍNH TOÁN THỦY LỰC DẪN DÒNG CHO PHƯƠNG ÁN CHỌN 17 2.6.1. Năm thi công thứ nhất 17 Chương 3 thiÕt kÕ thi c«ng ®Ëp chÝnh 37 3.1. TIÊU NƯỚC HỐ MÓNG 37 3.1.1. Mục đích. 37 3.1.2. Nhiệm vụ. 37 3.1.3. Đề xuất và chọn phương án tiêu nước hố móng. 37 3.1.3. Xác định lượng nước cần tiêu. 38 3.1.4. Lựa chọn thiết bị và bố trí hệ thống tiêu nước. 41 3.2. THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG ĐÀO MÓNG 32 3.2.1. Xác định phạm vi đào móng. 32 3.2.2. Tính toán khối lượng đào móng. 39 3.2.3. Phân đợt đào móng. 42 3.2.4. Chọn phương án đào móng. 43 3.2.5. Tính toán xe máy cho phương án chọn. 43 3.3. THIÊT KẾ TỔ CHỨC ĐẮP ĐẬP 49 3.3.1. Phân đợt đắp đập. 49 3.3.2. Tính toán khối lượng từng đợt đắp đập. 49 3.3.3. Tính toán cường độ đào đắp cho từng giai đoạn. 52 3.3.4. Quy hoạch và sử dụng bãi vật liệu. 54 3.3.5. Đề xuất và chọn phương án đào và vận chuyển đất đắp đập. 56 3.3.6. Tính toán xe máy cho phương án chọn. 58 3.3.7. Thiết kế tổ chức thi công trên mặt đập. 66 3.3.8. Kiểm tra đánh giá chất lượng thi công. 69 3.3.9. Đề xuất phương pháp thi công trong mùa mưa lũ. 69 3.3.10. Thi công các chi tiết khác của đập chính. 70 Chương 4 TIÕN §é THI C¤NG 71 4.1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 71 4.1.1. Mục đích lập tiến độ thi công. 71 4.1.2. Ý nghĩa lập tiến độ thi công. 71 4.2. CƠ SỞ LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 71 4.3. CHỌN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 71 4.4. CHỌN PHƯƠNG PHÁP LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 72 4.5. LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHO HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐẬP CHÍNH 72 Chương 5 Mặt bằng thi công chính 73 5.1.1. Mục đích bố trí mặt bằng thi công. 73 5.1.2. Nhiệm vụ bố trí mặt bằng thi công. 73 5.2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẶT BẰNG THI CÔNG ĐẬP CHÍNH 73 5.2.1. Các xí nghiệp phụ trợ và kho bãi trên công trường. 73 5.2.2. Quy hoạch, bố trí nhà ở trên công trường. 75 5.2.3. Cấp nước cho công trường. 76 5.2.4. Cung cấp điện cho công trường. 79 5.2.5. Đường thi công trên công trường. 79 Chương 6 Dự toán công trình đập chính 80 6.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DỰ TOẤN. 80 6.1.1. Quy định chung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 80 6.1.2. Tổng mức đầu tư của dự án và dự toán xây dựng công trình. 80 6.2. DỰ TOẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO HẠNG MỤC ĐẬP CHÍNH. 80 6.2.1.Các căn cứ để lập dự toán xây dựng công trình. 80 6.2.2. Xác định chi phí xây dựng của hạng mục công trình đập vai trái. 81 Chương 7 kết luận 83 Chương 1 GiíI THIÖU CHUNG 1.1. VỊ TRÍ VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH 1.1.1. Vị trí công trình Hồ chứa nước Đầm Hà Động nằm trên sông Đầm Hà thuộc địa phận xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 1.1.2. Nhiệm vụ công trình Công trình Hồ chứa nước Đầm Hà Động được xây dựng với các nhiệm vụ chính sau: - Đảm bảo nước tưới cho 3.485 ha đất canh tác, trong đó: + Lúa 2 vụ : 2.244,3 ha. + Lúa 1 vụ : 777,2 ha. + Hoa màu : 1240,7 ha (kể cả 307 ha tạo nguồn). - Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 29.000 người. 1.2. QUY MÔ, KẾT CẤU CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 1.2.1. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của hồ chứa - Cao trình MNDBT : 60,70 m. - Cao trình MNDGC thiết kế (1%) : 62,69 m. - Cao trình MNDGC kiểm tra (0,2%) : 63,99m. - Cao trình MNC : 47,50 m. - Cao trình bùn cát : 44,20 m. - Dung tích hiệu dụng Vh : 12,3 . 106 m3 . - Dung tích chết Vc : 2,01 . 106 m3 . - Dung tích toàn bộ V : 14,32 . 106 m3 . - Dung tích siêu cao Vsc (1%) : 3,54 . 106 m3 . - Dung tích siêu cao Vsc (0,2%) : 6,18 . 106 m3 .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY