Đồ án Thiết kế tổ chức thi công cống Hiệp Thuận

MỤC LỤC Chương 1: TỔNG QUÁT CỐNG TẠI ĐẬP ĐÁY – CỐNG HIỆP THUẬN 1.1 Vị trí công trình 01 1.2 Nhiệm vụ công trình 01 1.3 Quy mô và kết cấu các hạng mục công trình 02 1.3.1 Cấp công trình 02 1.3.2 Quy mô công trình 02 1.4 Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng công trình 03 1.4.1 Điều kiện địa hình 03 1.4.2 Điều kiện khí hậu, thủy văn và đặc trưng dòng chảy 03 1.4.2.1 Điều kiện khí hậu 03 1.4.2.2 Hệ thống sông, suối chính 04 1.4.2.3 Đặc điểm dòng chảy 04 1.4.2.4 Các yếu tố thủy văn công trình 04 1.4.3 Điều kiện địa chất, địa chất thủy văn 06 1.4.3.1 Điều kiện địa chất 06 1.4.3.2 Điều kiện địa chất thủy văn 07 1.4.4 Điều kiện dân sinh kinh tế khu vực 08 1.4.4.1 Địa giới hành chính 08 1.4.4.2 Đặc điểm dân cư 08 1.4.4.3 Sản xuất nông nghiệp 08 1.4.4.4 Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội 08 1.5 Điều kiện giao thông 09 1.6 Nguồn cung cấp vật liệu, điện, nước 09 1.6.1 Vật liệu xây dựng tại chỗ 09 1.6.2 Điện 10 1.6.3 Nước 10 1.7 Điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nhân lực 10 1.7.1 Vật tư kỹ thuật 10 1.7.2 Thiết bị 11 1.7.3 Nhân lực 11 Chương 2: CÔNG TÁC HỐ MÓNG 2.1 Khai niệm chung 13 2.2 Bảo vệ mái hố móng 13 2.2.1 Kết cấu chống đỡ thành hố móng 13 2.2.2 Tính kết cấu chống đỡ hố móng 13 2.2.2.1 Từ cao trình +16.2m xuống cao trình +7.0m 13 2.2.2.2 Từ cao trình +7.0m xuống cao trình +0.2m 13 2.3 Tiêu nước hố móng 17 2.3.1 Bố trí tiêu nước mặt 17 2.3.1.1 Xác định lượng nước mặt cần tiêu 18 2.3.1.2 Chọn loại máy bơm 18 2.3.1.3 Thiết kế hạ thấp mực nước ngầm từ cao trình +7.0m đến cao trình +0.2m 19 2.3.2.1 Tính toán tiêu nước hố móng bằng hệ thống giếng 1 cấp 19 1) Xác định bán kính suy dẫn ro 20 2) Xác định độ sâu hạ giếng 20 3) Xác định chiều sâu ảnh hưởng 20 4) Xác định bán kính ảnh hưởng hút nước 21 5) Xác định lưu lượng nước cần tiêu của hố móng 21 6) Xác định đường kính hiệu quả của giếng kim lọc 22 7) Kiểm tra khả năng làm việc của giếng 22 2.3.2.2 Tính toán tiêu nước hố móng bằng hệ thống giếng 2 cấp 22 1) Công thức Duypuy 23 2) Thiết lập phương trình đường bão hòa 23 3) Khoảng cách giữa hai hàng giếng 25 4) Thiết kế hàng giếng cấp I 25 5) Thiết kế hàng giếng cấp II 26 2.3.2.3 Kết luận 29 2.4 Thiết kế tổ chức đào móng 29 2.4.1 Tính khối lượng đào móng 29 2.4.1.1 Đào đợt 1 từ cao trình +16.2 đến cao trình +7.0m 29 2.4.1.2 Đào đợt 1 từ cao trình +7.0 đến cao trình +0.2m 30 2.4.1.3 Cường độ thi công đào móng 30 2.4.2 Chọn máy đào và xe ô tô 30 2.4.2.1 Chọn loại máy đào 31 2.4.2.2 Chọn loại máy ô tô 31 2.4.2.3 Số gầu xúc đầy ô tô 32 2.4.2.4 Số máy đào cần thiết cho giai đoạn thi công 33 2.4.2.5 Số ô tô phối hợp với 1 máy đào 33 Chương 3:CÔNG TÁC THI CÔNG BÊTÔNG 3.1 Tính toán khối lượng và dự trù vật liệu 35 3.1.1 Tính toán khối lượng 35 3.1.2 Dự trù vật liệu 39 3.2 Phân đợt đổ, khoảnh đổ bêtông 40 3.3 Thiết kế cấp phối bêtông 42 3.3.1 Xác định độ sụt của vữa bêtông 42 3.3.2 Tính toán cấp phối bêtông 42 3.3.2.1 Bêtông lót M10 42 3.3.2.2 Bêtông lót M25 43 3.4 Tính toán máy trộn bê tông 45 3.4.1 Chọn loại máy trộn 45 3.4.2 Tính các thông số của máy trộn 46 3.4.2.1 Năng suất thực tế của máy trộn 46 3.4.2.2 Xác định số máy trộn 47 3.4.3 Bố trí mặt bằng trạm trộn 48 3.4.3.1 Xác định cao trình và vị trí trạm trộn 48 3.4.3.2 Đề xuất và lựa chọn phương án thi công 48 3.5 Tính toán thiết bị vận chuyển vật liệu vào thùng trộn 48 3.5.1 Chọn loại máy đào 1 gầu 48 3.5.2 Tính năng suất máy đào 1 gầu trong 1 ca lam việc 49 3.5.3 Tính máy xúc vận chuyển cốt liệu 49 3.6 Công tác chuẩn bị trước khi đổ bê tông 50 3.6.1 Xử lý nền 50 3.6.2 Xử lý khe thi công 50 3.6.3 Kiểm tra trước khi đổ bê tông 50 3.7 Trộn hỗn hợp bê tông 51 3.7.1 Vật liệu sản xuất bê tông 51 3.7.1.1 Xi măng 51 3.7.1.2 Cát 51 3.7.1.3 Đá dăm 51 3.7.1.4 Nước 52 3.7.2 Trình tự nạp vật liệu 52 3.8 Vận chuyển vữa bê tông từ máy trộn vào khoảnh đổ 52 3.8.1 Chọn máy vận chuyển vữa bê tông vào khoảnh đổ 52 3.8.2 Chọn thùng dựng bê tông 52 3.8.3 Những điều cần chú ý khi vận chuyển vữa bê tông vào khoảnh đổ 54 3.9 Đổ, san, đầm và dưỡng hộ bê tông 54 3.9.1 San bê tông 54 3.9.2 Đầm bê tông 54 3.9.2.1 Chọn máy đầm bê tông 54 3.9.2.2 Tính toán năng suất máy đầm 55 3.9.2.3 Tính toán số máy đầm 55 3.9.3 Đổ bê tông 56 3.9.3.1 Chọn phương pháp đổ bê tông cho các khoảnh đổ 56 3.9.3.2 Kiểm tra điều kiện không phát sinh khe lạnh đối với khoảnh đổ 56 3.9.4 Dưỡng hộ bê tông 57 3.10. Công tác ván khuôn 58 3.10.1 Lưa chọn ván khuôn 58 3.10.2 Xác định tải trọng tác dụng lên các bộ phận của ván khuôn 58 3.10.3 Tính chiều dày ván mặt 58 3.10.4 Tính kích thước sườn ngang 58 3.10.4.1 Tính toán dầm sườn ngang giữa (thép số 4) 59 3.10.4.2 Tính toán sườn ngang bên (thép số 3) 60 3.10.4.3 Tính toán dầm dọc (thép số 2) 61 3.10.5 Công tác ván khuôn 62 3.10.6 Công tác gia công và lắp dụng cột thép 62 Chương 4: TIẾN ĐỘ THI CÔNG 4.1 Mở đầu64 4.1.1 Ý nghĩa của việc lập tiến độ 64 4.1.2 Nguyên tắc lập tiến độ 64 4.2 Lập kế hoạch tổng tiến độ 65 4.2.1 Tài liệu phục vụ cho tiến độ 65 4.2.2 Nối dung và tính toán 65 Chương 5: BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG 5.1 Quy mô tổng mặt bằng 70 5.2 Nguyên tắc cơ bản khi bố trí mặt bằng thi công 70 5.3 Quy hoạch chung 71 5.4 Lán trại và công xưởng phu trợ 71 5.4.1 Tính toán diện tích nhà tạm 71 5.4.2 Tính diện tích kho bãi 72 5.4.3 Cung cấp điện cho công trường 72 5.4.3.1 Xác định lượng dùng điện cần thiết 72 5.4.3.2 Phương án cung cấp điện 74 5.5 Cung cấp nước cho công trường 74 5.5.1 Xác định lượng nước yêu cầu 74 5.5.2 Phương án cung cấp nước 74 Chương 6: DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG 6.1 Mục đích và ý nghĩa 77 6.2 Cơ sở để lập dự toán 77 6.3 Dự toán chi phí xây dựng 77 6.3.1 Tính chi phí trực tiếp 77 6.3.2 Tính dự toán chi phí xây dựng 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY