Đồ án Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ 1 chiều kích từ độc lập không đảo chiểu

MỤC LỤC MỤC LỤC 2 ĐỀ BÀI : 4 LỜI NÓI ĐẦU 5 CHƯƠNG 1 : 6 TÌM HIỂU VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 6 I. CẤU TẠO ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU .6 1. Phần tĩnh hay stato 6 2. Phần quay hay rôto 7 II. CÁC THÔNG SỐ ẢNH HƯỞNG: .8 III. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 9 IV. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU .9 1. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện trở phần ứng 9 2. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi từ thông 10 3. Điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi điện áp phần ứng 10 CHƯƠNG 2 : 11 CHỌN PHƯƠNG ÁN 11 1. Mạch chỉnh lưu cầu một pha điều khiển đối xứng .11 2. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha điều khiển đối xứng 13 3. Mạch chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển đối xứng .14 CHƯƠNG 3 : .16 THIẾT KẾ MẠCH LỰC 16 I .SƠ ĐỒ MẠCH ĐỘNG LỰC 16 1. Sơ đồ .16 2.Nguyên lý hoạt động .17 II .TÍNH TOÁN CHỌN THIẾT BỊ: .18 1 . Tính toán chọn máy biến áp: .18 2. Tính chọn van .25 3. Tính toán bộ lọc .26 4. Tính toán bảo van mạch lực .29 CHƯƠNG 4 : 32 THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN .32 I. CÂÚ TRÚC MẠCH ĐIỀU KHIỂN .32 1. Cấu trúc điều khiển ngang .32 2 .Cấu trúc điều khiển dọc 33 3. Chức năng điều khiển .34 II. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỀU KHIỂN. .35 1.Nguyên lý hoạt động : .37 2.Dạng điện áp mạch điều khiển 37 III.TÍNH TOÁN MẠCH ĐIỀU KHIỂN 39 1. Tính toán khâu đồng pha .39 2. Khâu tạo điện áp răng cưa 40 3. Khâu so sánh 43 43 4 . Khâu phát xung chùm .44 5 . Khâu khuếch đại xung và biến áp xung 45 6. Khâu tạo nguồn nuôi .49 49 Ta cÇn t¹o ra nguån ®iÖn ¸p ®Ó cÊp cho m¸y biÕn ¸p xung vµ nu«i IC, c¸c bé ®iÒu chØnh dßng ®iÖn, tèc ®é vµ ®iÖn ¸p ®Æt tèc ®é .49 7. Tính biến áp nguồn nuôi và đồng pha 50 8 .Khâu phản hồi tốc độ 52 CHƯƠNG 5: .54 MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 54 .54 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO .56 Trong nền sản suất hiện đại ,máy điện một chiều đợc coi là một loại máy điện quan trọng . Nó đợc dùng làm động cơ điện ,máy phát điện hay dùng trong các điều kiện làm việc khác . Động cơ điện một chiều có đặc tính điều chỉnh tốc độ rất tốt ,vì vậy máy đợc dùng nhiều trong những ngành công nghiệp có yêu cầu cao về điều chỉnh tốc độ nh cán thép ,hàm mỏ ,giao thông vận tai Mặc dù động cơ điện có nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp ,nhng luôn đi kèm với nó là những yêu cầu về điện áp ,dòng điện Chính vì vậy cần một phơng pháp nhằm đáp ứng đợc những yêu cầu trên . Điện tử công suất là lĩnh vực kỹ thuật hiện đại ,nghiên cứu những ứng dụng các linh kiện bán dẫn làm việc ở chế độ chuyển mạch vào quá trinh biên đổi điện năng . Hiện nay các thiết bị điện tử công suất chiếm hon 30% trong số các thiết bị của một xí nghiệp hiện đại . Nhờ chủ trơng mở cửa ngày càng có thêm nhiều xí nghiệp mới, dây truyền sản xuất mới ,đòi hỏi cán bộ kỹ thuật và kỹ s điện những kiến thức về điện tử công suất về vi mạch và vi xử lý . Xuất phát từ yêu cầu thực tế và tầm quan trọng của bộ môn điện tử công suất các thầy cô trong bộ môn điện tử công suất đã cho chúng em từng bớc tiếp xúc với việc thiết kế thông qua đồ án môn học điện tử công suất . Đối với những sinh viên năm thứ 3 ,đây là lần đàu tiên tiếp xúc với thực tế .Chính vì vây , trong quá trình thc hiện đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót nên em kính mong thây cô thông cảm và bỏ qua cho chúng em .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY