Đồ án Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho trụ sở thành ủy Thái Bình – Thành phố Thái Bình

MỤC LỤC Chương 1. 1 MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ. 1 1.1. Nhu cầu điều hòa không khí1 1.2. Ảnh hưởng của môi trường đối với con người2 1.2.1. Nhiệt độ. 2 1.2.2. Độ ẩm tương đối ([IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/LH/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG])4 1.2.3. Tốc độ lưu chuyển của không khí ([IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/LH/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG])4 1.2.4. Nồng độ các chất độc hại5 1.2.5. Tiếng ồn. 6 1.3. Ảnh hưởng của môi trường không khí đối với sản xuất.6 1.3.1. Nhiệt độ. 7 1.3.2. Độ ẩm tương đối ([IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/LH/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG])7 1.3.3. Độ trong sạch của không khí8 1.3.4. Tốc độ không khí ([IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/LH/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG])8 Chương 2. 9 CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ THÔNG DỤNG9 2.1. Yêu cầu đối với một hệ thống điều hòa không khí9 2.2. Phân loại hệ thống ĐHKK9 2.2.1. Máy điều hoà cục bộ. 11 2.2.2. Máy điều hoà (tổ hợp) gọn. 12 2.2.3. Hệ thống điều hòa trung tâm15 2.2.4. Máy điều hoà VRV21 Chương 3. 25 GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ CHỌN25 PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ25 3.1. Giới thiệu công trình. 25 3.1.1. Vị trí địa lý của TRỤ SỞ THÀNH ỦY THÀI BÌNH25 3.1.2. Kết cấu bao che. 27 3.1.3. Phân tích đặc điểm công trình, định hướng thiết kế. 29 3.2. Chọn hệ thống điều hòa cho công trình. 29 2.2. Các số liệu ban đầu. 29 3.2.1. Chọn các thông số thiết kế trong nhà. 29 3.2.2. Chọn thông số thiết kế ngoài nhà. 31 Chương 4. 34 TÍNH TOÁN NHIỆT TẢI CHO CÔNG TRÌNH34 4.1. Tính nhiệt hiện thừa và nhiệt ẩn thừa vào mùa hè. 34 4.1.1. Nhiệt hiện thừa bức xạ qua kính Q1135 4.1.2. Nhiệt hiện truyền qua mái bằng bức xạ và do sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài phòng ∆t: Q2138 4.1.3. Nhiệt hiện truyền qua vách Q2239 4.1.4. Nhiệt truyền qua nền Q2343 4.1.5. Nhiệt hiện tỏa ra do đèn chiếu sáng Q3143 4.1.6. Nhiệt hiện tỏa ra do máy móc Q3246 4.1.7. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do người tỏa ra Q447 4.1.8. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió tươi mang vào QhN và QâN. 50 4.1.9. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió lọt Q5h và Q5â52 4.1.10. Các nguồn nhiệt khác Q655 4.1.11. Xác định phụ tải lạnh. 55 Chương 5. 57 THIẾT LẬP SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT LẠNH, NĂNG SUẤT GIÓ57 5.1. Thành lập sơ đồ điều hoà không khí57 5.2. Các quá trình cơ bản trên ẩm đồ. 57 5.3. Tính toán sơ đồ điều hoà không khí tuần hoàn một cấp. 59 Chương 6. 72 CHỌN MÁY VÀ BỐ TRÍ THIẾT BỊ. 72 6.1. Chọn máy và thiết bị72 6.1.1. Sơ lược về hệ thống ĐHKK72 6.1.2. Chọn dàn lạnh. 76 6.1.3. Chọn cụm dàn nóng. 79 Chương 7. 82 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GIÓ82 7.1. Khái quát chung. 82 7.2. Hệ thống cung cấp gió tươi82 7.2.1. Lựa chọn tốc độ đi trong ống. 82 7.2.2. Đường kính tương đương. 83 7.2.3. Chọn HRV84 7.2.4. Tính kiểm tra tổn thất áp suất đường ống gió cho tầng 2. 86 7.2.5. Tính toán ống gió thải nhà vệ sinh. 88 Chương 8. 90 HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC VÀ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN90 8.1. Hệ thống điện động lực. 90 8.2. Hệ thống điều khiển. 90 Chương 9. 92 LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG MÁY VÀ HỆ THỐNG92 9.1. Lắp đặt hệ thống ĐHKK92 9.2. Vận hành hệ thống. 96 9.3. Sửa chữa và bảo dưỡng. 96 KẾT LUẬN98 TÀI LIỆU THAM KHẢO99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY