Đồ án Thiết kế đường dây phân phối 22kV

MỤC LỤC PHẦN I : LÝ THUYẾT 2 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 2 1.1. Vai trò của điện năng đối với sự phát triển của đất nước 2 2.2. Đặc điểm của nguồn năng lượng điện 2 1.3. Những yêu cầu của việc thiết kế mạng phân phối 2 1.4. Cấu trúc các sơ đồ mạng điện 2 1.5. Các dạng sơ đồ cung cấp điện của mạng điện sơ cấp: gồm 3 sơ đồ 3 CHƯƠNG II 4 LỰA CHỌN DÂY DẪN VÀ TÍNH TỔN THẤT CHO ĐƯỜNG DÂY PHÂN PHỐI 4 2.1. Tính toán sụt áp cho một đoạn của phát tuyến 4 2.2. Tính toán tổn thất công suất trên đường dây phân phối 6 CHƯƠNG III 10 NGẮN MẠCH VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ CHO ĐƯỜNG DÂY PHÂN PHỐI 10 3.1. NGẮN MẠCH TRÊN ĐƯỜNG DÂY PHÂN PHỐI 10 3.1.1. Tác hại của ngắn mạch 10 3.1.2. Các công thức tính toán ngắn mạch cho mạng điện phân phối: 10 3.2. BIỆN PHÁP BẢO VỆ CHO ĐƯỜNG DÂY PHÂN PHỐI 11 3.2.1. Nhiệm vụ của bảo vệ 11 3.2.2. Các thiết bị bảo vệ bảo vệ quá dòng 12 CHƯƠNG IV 13 TÍNH TOÁN LỰA CHỌN DÂY DẪN VÀ TÍNH TOÁN 13 4.1. TÍNH TOÁN SỤT ÁP VÀ CHỌN DÂY CHO ĐƯỜNG DÂY 13 4.1.1. Chon dây cho phát tuyến. 13 4.1.2. Tính sụt áp và chọn dây cho các nhánh 15 4.2.TÍNH TỔN THẤT CÔNG SUẤT TRÊN ĐƯỜNG DÂY 18 4.2.1.Tính toán tổn thất trên các nhánh 18 4.2.2. Tổn thất công suất của phát tuyến: 21 CHƯƠNG 5 24 TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH VÀ PHỐI HỢP BẢO VỆ 24 5.1. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH 24 5.2.1 Cầu chì: 53 5.2.2 Recloser: 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 KẾT LUẬN 58 PHẦN I : LÝ THUYẾT CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1. Vai trò của điện năng đối với sự phát triển của đất nước Năng lượng nói chung điện năng nói riêng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa,đồng thời điện năng được xem là nguồn năng lượng sạch. Trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt của nhân dân đều cần đến điện. Đều đó dẫn đến ngành công nghiệp điện phải phát triển đi trước một bước. 2.2. Đặc điểm của nguồn năng lượng điện Trong quá trình sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ. Điện năng có một số đặc điểm là: Điện năng sản xuất ra nói chung không tích trữ được ( chỉ một phần nhỏ được tích trữ như ắcquy,pin ). Phải đảm bảo cân bằng điện năng giữa công suất máy phát, công suất tiêu thụ và tổn hao. Quá trình điện năng xảy ra rất nhanh. Do đó đòi hỏi các thiết bị trong quá trình vận hành và điều khiển phải đáp ứng nhanh. Ngành công nghiệp điện có liên quan đến hầu hết các ngành kinh tế quốc dân. Đó là động lực để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. 1.3. Những yêu cầu của việc thiết kế mạng phân phối Việc thiết kế mạng phân phối đòi hỏi phải đảm bảo một số yêu cầu sau:  Đảm bảo độ bền cơ học cho đường dây để làm việc vững chắc và an toàn.  Cung cấp điện thường xuyên và liên tục  Điện năng cung cấp có chất lượng tốt, độ lệch điện áp nằm trong giới hạn cho phép  Giới hạn vị trí sử dụng để sữa chữa bằng các thiết bị bảo vệ có tính chất chọn lọc.  Hiệu suất cao  Bảo đảm điều kiện kinh tế, vốn đầu tư cơ bản và chi phí vận hành là ít nhất  Có khả năng phát triển trong tương lai 1.4. Cấu trúc các sơ đồ mạng điện Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện phụ thuộc rất nhiều vào sơ đồ của nó. Vì vậy cá sơ đồ mạng điện cần được chọn sao cho có chi phí nhỏ nhất, đảm bảo độ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY