Đồ án Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện gang Vạn Lợi

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY LUYỆN GANG VẠN LỢI .2 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY LUYỆN GANG VẠN LỢI .2 1.2. CÔNG TY CỔ PHÀN LUYỆN GANG VẠN LỢI 2 1.2.1. Cơ cấu tổ chức của nhà máy luyện gang Vạn Lợi 2 1.3. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LƯU TRÌNH CÔNG NGHỆ CỦA NHÀ MÁY 4 1.3.1. Khái niệm chung về công nghệ luyện kim . 4 1.3.2. Phân tích quá trình công nghệ 5 1.3.2.1. Hệ thống băng tải boong ke chứa nguyên liệu 5 1.3.2.2. Hệ thống nạo liệu . 5 1.3.2.3. Bộ phận lò cao 6 1.4. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG NHÀ MÁY VÀ BẢNG THỐNG KÊ PHỤ TẢI . 8 1.4.1. Sơ đồ mặt bằng nhà máy - thống kê phụ tải . 8 CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀ MÁY LUYỆN GANG VẠN LỢI 12 2.1. GIỚI THIỆU PHỤ TẢI ĐIỆN CỦA NHÀ MÁY 12 2.1.1. Các đặc điểm của phụ tải điện . 12 2.1.2. Các yêu cầu về cung cấp điện . 12 2.2.Các phương pháp xác định phụ tải tính toán cho nhà máy 12 2.2.1. Cơ sơ lý luận 12 2.2.2. Khái niệm về phụ tait tính toán 13 2.2.3. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán ưu nhược điểm của các phương pháp 13 2.2.3.1. Xác định phụ tải tính toán theo suất phụ tải trên một đơn vị diện tích 14 2.2.3.2. Xác định phụ tải tính toán theo suất tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẩm 15 2.2.3.3. Xác định phụ tải tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu 17 2.2.3.4. Xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số cực đại 19 2.2.3.5. Xác định phụ tải trong tương lai của nhà máy 22 2.2.4. Phân nhóm phụ tải và xác địnhphụ tải tính toán của các khu vực và của toàn nhà máy . 23 2.2.4.1. Xác địnhphụ tải tính toán của khu vực thêu kết . 23 2.2.4.4.Xác định phụ tải tính toán của khu vực lò cao 35 2.2.5. Xác định biểu đồ phụ tải và tâm phụ tải 43 CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO NHÀ MÁY LUYỆN GANG VẠN LỢI 47 3.1.ĐẶT VẤN ĐỀ 47 3.2. PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÁC TRẠM BIẾN ÁP PHÂN XƯỞNG 57 3.3. THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO PHƯƠNG ÁN ĐÃ CHỌN 68 3.3.3. Tính toán ngắn mạch . 71 3.3.3. Lựa chọn thiết bị điện bà kiểm tra các thiết bị điện 77 CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP CHO NHÀ MÁY 88 4.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 88 4.2. LỰA CHỌN CÁC PHẦN TỬ CỦA HỆ THỐNG 88 CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT 125 5.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 125 5.2. CHỌN THIẾT BỊ BÙ VÀ VỊ TRÍ ĐẶT 126 5.3. XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN BỐ DUNG LƯỢNG BÙ . 126 CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO KHU VỰC THÊU KẾT . 132 6.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 132 6.2. LỰA CHỌN SỐ LƯỢNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA HỆ THỐNG ĐỀN CHIẾU SÁNG 132 6.3. THIẾT MẠNG ĐIỆN CỦA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHUNG . 135 KẾT LUẬN: . 138 TÀI LIỆU THAM KHẢO 139 LỜI NÓI ĐẦU Trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước hiện nay, điện năng giữ một vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết.Điện năng là năng lượng chính của của các nghành công nghiệp, là điều kiện quan trọng để phát triển các khu công nghiệp và dân cư. Vì lý do đó khi lập các kế hoạch phát kinh tế xã hội thì kế hoạch phát triển điện năng phải đi trước một bước nhằm thỏa mãn nhu cầu điện năng trước mắt và trong tương lai . Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nước ta đang trong tiến trình công nghiệp hóa, việc xây dụng mở mang các nhà máy là rất lớn ,vì vậy việc thiết kế cấp điện cho các nhà máy là một vấn đề vô cùng quan trọng. Đề tài : “ Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện gang Vạn Lợi” do thầy giáo Thạc sĩ Nguyễn Đoàn Phong hướng dẫn là một đề tài khá lí thú để tác giả đi sâu tìm hiểu về hệ thống cung cấp điện cho một nhà máy luyện gang Đề tài gồm những nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu chung về nhà máy luyện gang Vạn Lợi Chương 2 : Xác định phụ tải tính toán Chương 3 : Thiết kế mạng điện cao áp của nhà máy Chương 4: Thiết kế mạng điện hạ áp của nhà máy Chương 5: Tính toán bù công suất, nâng cao hệ hệ số công suất Chương 6: Thiết kế chiếu sáng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY