Đồ án Thiết kế cung cấp điện cho công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng

LỜI NÓI ĐẦU Điện năng là một dạng năng lương phổ biến và có tầm quan trọng không thể thiếu được trong bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế quốc dân của mỗi đất nước. Như chúng ta đã xác định và thống kê được rằng khoảng 70% điện năng được sản xuất ra dùng trong các xí nghiệp, nhà máy công nghiêp.Vấn đề đặt ra cho chúng ta là đã sản xuất ra điện năng làm thế nào để cung cấp điện cho các phụ tải điện cho hiệu quả, tin cậy. Vì vậy cung cấp điện cho các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp có ý nghĩa to lớn đối với nền kinh tế quốc dân. Nhìn về phương diện sản xuất và tiêu thụ điện năng thì công nghiệp là ngành tiêu thụ năng lượng nhiều nhất. Vì vậy cung cấp điện và sử dụng điện năng hợp lý trong lĩnh vực này sẽ có tác dụng trực tiếp đến việc khai thác một cách hiệu quả công suất của các nhà máy phát điện và sử dụng hiệu quả điện năng được sản xuất ra. Một phương án cung cấp điện hơp lý là phải kết hợp một cách hài hòa các yêu cầu về kinh tế, độ tin cậy cung cấp điện, độ an toàn,đồng thời phải đảm bảo tính liên tục cung cấp điện, tiện lợi cho việc vận hành sửa chữa khi hỏng hóc, và phải đảm bảo chất lượng điện năng năm trong phạm vi cho phép. Hơn nữa là phải thuận lợi cho việc mở rộng phát triển trong tương lai. Với đề tài: “Thiết kế cung cấp điện cho công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng”, đã phần nào giúp em làm quen dần với việc thiết kế cung cấp điện sau này.Trong thời gian làm đề tài với sự cố gắng của bản thân, đồng thời với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong bộ môn điện tự động công nghiệp và đặc biệt được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Th.s Nguyễn Trọng Thắng và thầy Ngô Quang Vĩ em đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên bản đồ án của em còn nhiều sai sót, em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy, cô để em có được những kinh nghiệm. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.s Nguyễn Trọng Thắng cùng các thầy cô giáo khác trong bộ môn. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . . 1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÕNG . . 2 1.1. Qúa trình hình thành và phát triển công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng 2 1.2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản trị. 5 1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy và điều hành trong Công ty . . 5 1.2.1.1. Đặc điểm của bộ máy quản lý . 5 1.2.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy: . . 6 1.2.1.3. Sơ đồ tổ chức các phòng ban . . 7 1.2.1.4. Sơ đồ tổ chức quản lý các phân xưởng . . 7 1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong nhưng năm gần đây và phương hướng hoạt động trong thời gian tới . . 8 1.3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh . . 8 1.3.2. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới . . 9 1.3.2.1. Một số dự báo . . 9 1.3.2.2. Một số giải pháp: . . 9 1.3.2.3. Sơ đồ mặt băng công ty và bảng thống kê phụ tải . 10 CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÕNG . . 14 2.1. Giới thiệu phụ tải điện của công ty . . 14 2.1.1. Các đặc điểm của phụ tải điện . 14 2.1.2. Các yêu cầu về cung cấp điện . . 14 2.2. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán cho công ty điện cơ Hải Phòng . . 14 2.2.1. Cơ sở lí luận . . 14 2.2.2. Khái niệm về phụ tải tính toán( Phụ tải điện) . . 15 2.2.3. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán ưu nhược điểm của các phương pháp . . 16 2.2.3.1. Xác định phụ tải tính toán theo suất phụ tải trên một đơn vị diện tích ( F ) sản xuất . . 16 2.2.3.2. Xác định phụ tải tính toán theo suất tiêu hao điện năng trên đơn vị sản phẩm . . 17 2.2.3.3. Xác định phụ tải tính toán theo công suất dặt và hệ số nhu cầu ( knc ) 18 2.2.3.4. Xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số cực đại . 20 2.2.3.5. Xác định phụ tải trong tương lai của công ty . . 23 2.2.4. Phân nhóm phụ tải và xác dịnh phụ tải tính toán của các phân xưởng của công ty. 24 2.2.4.1. Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng lồng công nghiệp: . 24 2.2.4.2. Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng nhựa và lắp ráp: . 35 2.2.4.3. Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng cơ khí: . 40 2.2.4.4. Xác định phụ tải tính toán của nhà hành chính: . 48 2.2.5. Xác định biểu đồ phụ tải và tâm phụ tải của công ty. 50 2.2.5.1. Xác định biểu đồ phụ tải của công ty. 50 2.2.5.2. Xác định tâm phụ tải của công ty. 51 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÕNG . 54 3.1. Đặt vấn đề . 54 3.1.1. Xác định số lượng và dung lượng trạm biến áp cho công ty . 55 3.2.Phương án cung cấp điện cho các tram biến áp phân xưởng . 58 3.2.1.Các phương án cung cấp điện cho các trạm biến áp phân xưởng. 58 3.2.1.1.Phương án sử dụng sơ đồ dẫn sâu. 58 3.2.1.2.Phương án sử dụng trạm biến áp trung gian. 59 trung tâm . 59 3.2.2. Xác định vị trí đặt trạm biến áp trung gian, trạm phân phối trung tâm của nhà máy. 59 3.2.3. Lựa chọn các phương án nối dây mạng cao áp. . 60 3.2.4. Tính toán so sánh chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho 2 phương án . . 61 3.3. Thiết kế chi tiết cho phương án được chọn . . 66 3.3.1. Chọn dây dẫn từ trạm biến áp khu vực của hệ thống điện về trạm biến áp trung gian . . 66 3.3.2.Lựa chọn sơ đồ trạm PPTT và máy cắt . 67 3.3.3.Tính toán ngắn mạch. . 68 3.3.3.1. Mục đích tính toán ngắn mạch. 68 3.3.3.2.Chọn điểm ngắn mạch và tính các thông số sơ đồ. . 69 3.3.4. Lựa chọn thiết bị điện và kiểm tra các thiết bị điện. . 73 3.3.4.1.Trạm biến áp trung gian. . 73 CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP CHO CÔNG TY . . 82 4.1. Đặt vấn đề . . 82 4.2.Lựa chọn các phân tử của hệ thống điện. . 82 4.2. Lựa chọn các phần tử cho tủ PP ( lấy điện từ trạm B2) . . 82 4.2.1.Lựa chọn aptomat đầu nguồn. 82 4.2.2.Chọn cáp từ trạm biến áp B2 về tủ phân phối số 1. 83 4.2.3.Lựa chọn aptomat cho tủ phân phối. . 83 4.2.3.1.Lựa chọn aptomat tổng. . 84 4.2.3.2.Lựa chọn aptomat nhánh. . 84 4.2.3.3. Chọn cáp từ tủ phân phối đến các tủ động lực. 85 4.2.3.4. Lựa chọn các thiết bị trong tủ động lực và dây dẫn đến các thiết bị của phân xưởng. . 86 4.3. Lựa chọn các phần tử cho tủ PP ( lấy điện từ biến áp B4 ) . . 89 4.3.1.Lựa chọn aptomat đầu nguồn. 89 4.3.2.Chọn cáp từ trạm biến áp B4 về tủ phân phối số 4. 89 4.3.3.Lựa chọn aptomat cho tủ phân phối. . 90 4.3.3.1.Lựa chọn aptomat tổng. . 90 4.3.3.2.Lựa chọn aptomat nhánh. . 90 4.3.3.3. Chọn cáp từ tủ phân phối đến các tủ động lực. 92 4.3.3.4. Lựa chọn các thiết bị trong tủ động lực và dây dẫn đến các thiết bị của phân xưởng. . 93 4.4. Lựa chọn các phần tử cho tủ PP ( lấy điện từ trạm biến áp B3 ) . . 96 4.4.1.Lựa chọn aptomat đầu nguồn. 96 4.4.2.Chọn cáp từ trạm biến áp B3 về tủ phân phối số 3. 96 4.4.3.Lựa chọn aptomat cho tủ phân phối. . 97 4.4.3.1.Lựa chọn aptomat tổng. . 97 4.4.3.2.Lựa chọn aptomat nhánh. . 97 4.4.3.3. Chọn cáp từ tủ phân phối đến các tủ động lực. 98 4.4.3.4. Lựa chọn các thiết bị trong tủ động lực và dây dẫn đến các thiết bị của phân xưởng. . 99 4.5. Lựa chọn các phần tử cho tủ PP ( lấy điện từ trạm B1) . 102 4.5.1.Lựa chọn aptomat đầu nguồn. . 102 4.5.2.Chọn cáp từ trạm biến áp B1 về tủ phân phối số 1. . 102 4.5.3.Lựa chọn aptomat cho tủ phân phối. 103 4.5.3.1.Lựa chọn aptomat tổng. . 103 4.5.3.2.Lựa chọn aptomat nhánh. . 103 4.5.3.3. Chọn cáp từ tủ phân phối đến các tủ động lực. . 104 4.5.3.4. Lựa chọn các thiết bị trong tủ động lực và dây dẫn đến các thiết bị của phân xưởng. . 105 CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG ĐỂ NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT CHO CÔNG TY. . 109 5.1. Đặt vấn đề . 109 5.2. Chọn thiết bị bù . 110 5.3. Xác định và phân bố dung kuwowngj bù . 111 5.3.1. Xác định dung lượng bù . . 111 5.3.2. Tính toán phân phối dung lượng bù . . 111 5.4. Chọn kiểu loại và dung lượng tụ . . 114 CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG LỒNG CÔNG NGHIỆP . . 117 6.1. Mục đich và tầm quan trọng của chiếu sáng . . 117 6.2. Hệ thống chiếu sáng . . 117 6.2.1. Các hình thức chiếu sáng . 117 6.2.2. Chọn hệ thống chiếu sáng . . 118 6.2.3. Chọn loại đèn chiếu sáng . 118 6.2.4. Chọn độ rọi cho các bộ phận . . 119 6.3. Tính toán chiếu sáng . . 119 6.4. Thiết kế mạng điện chiếu sáng . . 121 6.4.1. Chọn áptômát tổng và cáp từ tủ phân phối tới tủ chiếu sáng . 121 6.4.2. Chọn áptômát nhánh và dây dẫn đến các bóng đèn . . 122 KẾT LUẬN . 125 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 126

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY