Đồ án Thiết kế cung cấp điện chiếu sáng cho cầu Bính - Hải Phòng

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Chương I: TỔng quan vỀ chiẾu sỏng 2 1.1. LỊch sỬ chiẾu sỏng và vai trũ cỦa chiẾu sỏng đô thỊ 2 1.1.1. Lịch sử chiếu sỏng 2 1.1.2. Vai trũ của chiếu sỏng đô thị 3 1.2. Các đẠi lưƠng cơ bẢn đo ánh sáng 4 1.2.1. Gúc khối (cũn gọi là gúc dặc hay gúc nhỡn) 4 1.2.2. Thông lượng năng lượng của bức xạ ánh sáng nhỡn thấy 5 1.2.3. Quang thụng 6 1.2.4. Quang hiệu 8 1.2.5. Cường độ sáng 9 1.2.6. Độ rọi 10 1.2.7. Độ sáng (hay cũn gọi là độ trưng) 11 1.2.8. Độ chói 12 1.2.9. Nhiệt độ màu 14 1.2.10. Độ hoàn màu (chỉ số thể hiện màu) 16 1.3. Các đỊnh luẬT quang hỌc và Ứng dỤng trong kỸ thuẬt chiẾu sỏng 18 1.3.1. Sự phản xạ 18 1.3.2. Sự truyền xạ 19 1.3.3. Sự khỳc xạ 21 1.3.4. Sự che chắn 22 1.3.5. Sự hấp thụ 22 Chương ii: Các phương pháp thiẾt kẾ chiẾu sáng 24 2.1. Sơ lưỢc vỀ lỊch sỬ các phương phỏp, trỡnh tỰ thiẾT kẾ 24 2.2. Phương pháp tỶ sỐ R 25 2.2.1. Cỏc thụng số hỡnh học bố trớ đèn 27 2.2.2. Các phương án bố trí đèn 30 2.2.3. Xác định khoảnh cách cực đại giữa các đèn 32 2.2.4. Hệ số sử dụng fu, quang thụng của bộ đèn ệtt 33 2.2.5. Chọn công suất và bộ đèn 36 2.2.6. Kiểm tra trị số tiện nghi chúi lúa 37 2.2.7. Chiếu sỏng vỉa hố 38 2.3. Phương pháp đỘ chói điỂm 39 2.3.1. Độ chói của 1 điểm trên mặt đường 40 2.3.2. Phân loại lớp phủ mặt đường 41 2.3.3. Tớnh toán độ chói và độ rọi điểm 43 Chương iii: ThiẾT kẾ chiẾu sỏng cẦu Bớnh – HẢI Phũng 46 3.1. ThiẾt kẾ lẮp đẶT đèn trên giẢI phân cách trung tâm (phương án 1) 47 3.2. ThiẾT kẾ lẮp đẶt đèn hai bên đưỜNG đỐI diỆn (phương án 2) 54 3.3. LỰa chỌn phương án lẮp đẶt đèn 57 3.4. LỰa chỌn mỏy biẾn ỏp và tiẾt diỆn dõy dẪN 58 3.4.1. Lựa chọn mỏy biến ỏp 58 3.4.2. Lựa chọn tiết diện dõy dẫn 60 3.5. Phõn pha 61 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 LỜI NÓI ĐẦU Theo suốt chiều dài lịch sử phỏt triển kỹ thuật, ngành kỹ thuật chiếu sỏng tiến những bước chậm chạp với nguồn sỏng đơn sơ ban đầu bằng bú đuốc, ngọn nến, đèn dầu và nhanh chúng chuyển qua kỷ nguyờn phỏt triển rực rỡ của thời kỳ ỏnh sỏng điện. Ngày nay chiếu sỏng đường phố khụng chỉ để đẩy lựi búng tối mà cũn làm cho cỏc đô thị sống động, hấp dẫn và trỏng lệ khi về đêm. Gúp phần nõng cao chất lượng cuộc sống cho người dõn đô thị, thỳc đẩy sự phỏt triển của thương mại và du lịch. Việc chiếu sỏng đường giao thụng khụng chỉ là mối quan tõm của Cụng ty chiếu sỏng đô thị, cỏc nhà thiết kế chiếu sỏng mà cũn là mối quan tõm chung của toàn xó hội. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, cựng với những kiến thức được học tại Trường đại học Dân lập Hải Phũng và được sự tin tưởng động viên của các thầy cô trong khoa bộ môn em đó nhận đồ án tốt nghiệp: “Thiết kế cung cấp điện chiếu sáng cho cầu Bính - Hải Phòng” Trong thời gian làm đồ án vừa qua, với sự cố gắng của bản thân, đồng thời với sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo trong bộ môn và đặc biệt được sự giúp đỡ tận tỡnh của thầy giáo hướng dẫn Th.S Đặng Hồng Hải. Đến nay, em đó hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp của mỡnh. Song do thời gian làm đồ án có hạn, kiến thức cũn hạn chế, nờn đồ án của em không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy em kính mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của cỏc thầy cô giáo để đồ án được hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY