Đồ án Thi công đập bê tông đầm lăn thủy điện Sơn La

MỤC LỤC Chương 1. Giới thiệu chung về công trình thuỷ điện Sơn La. 4 1.1. Vị trí công trình. 4 1.2. Nhiệm vụ công trình. 4 1.3. Quy mô, kết cấu các hạng mục công trình. 4 1.3.1. Cấp công trình. 4 1.3.2. Các hạng mục công trình chính. 5 1.4. Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng công trình. 6 1.4.1. Điều kiện địa hình. 6 1.4.2. Điều kiện khí hậu, thủy văn và đặc trưng dòng chảy. 6 1.4.3. Điều kiện địa chất. 11 1.4.4. Điều kiện dân sinh, kinh tế khu vực. 11 1.5. Điều kiện giao thông. 11 1.5.1. Giao thông ngoài công trường. 11 1.5.2. Giao thông trong nội bộ công trường. 12 1.6. Nguồn cung cấp vật liệu, điện, nước. 12 1.6.1. Điều kiện vật liệu xây dựng công trình. 12 1.6.2. Khả năng cung cấp điện thi công trong công trường. 13 1.7. Điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nhân lực. 13 1.7.1. Điều kiện cung cấp vật tư. 13 1.7.2. Điều kiện cung cấp thiết bị, nhân lực. 13 1.8. Thời gian thi công được phê duyệt 14 1.9. Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thi công. 14 1.9.1. Thuận lợi 14 1.9.2. Khó khăn. 14 Chương 2. Dẫn dòng thi công. 15 2.1. Dẫn dòng. 15 2.1.1. Đề xuất phương án dẫn dòng. 15 2.1.2. Chọn tần suất lưu lưọng dẫn dòng. 19 2.1.3. Tính toán thuỷ lực dẫn dòng. 20 2.1.4.Tính toán điều tiết. 30 2.2. Ngăn dòng. 37 2.2.1. Chọn lưu lượng thiết kế ngăn dòng. 37 Chương 3.Thi công đập bê tông đầm lăn và công tác ván khuôn. 39 3.1.Công tác hố móng. 39 3.1.1. Thiết kế tiêu nước hố móng. 39 3.1.2. Thiết kế tổ chức đào móng đập chính. 45 3.2. Công tác thi công bê tông. 51 3.2.1.Tính toán khối lượng và dự trù vât liệu. 51 3.2.2.Phân đợt đổ,khoảnh đổ bê tông. 51 3.2.3.Tính toán cấp phối bêtông RCC 53 3.2.4.Tính toán máy trộn bê tông. 56 3.2.5. Phương án vận chuyển vật liệu. 57 3.2.6. Đổ, san, đầm và dưỡng hộ bê tông. 59 3.2.7. Tổ chức thi công mặt đập trên khối đổ R4, tại cao trình 180m 64 3.3.Công tác ván khuôn. 65 3.3.1.Lựa chọn ván khuôn. 65 3.3.2.Tổ hợp tác dụng lên ván khuôn. 65 3.3.3.Tính toán ván khuôn. 67 3.3.4.Công tác lắp dựng ván khuôn. 71 Chương 4.Lập tiến độ thi công. 73 4.1. Các nguyên tắc cơ bản khi lập tiến độ thi công. 73 4.1.1. Mục đích khi lập kế hoạch tiến độ thi công . 73 4.1.2. Ý nghĩa của việc lập kế hoạch tiến độ thi công. 73 4.2.Lựa chọn phương pháp lập sơ đồ tiến độ thi công. 74 4.3. Lập kế hoạch tiến độ thi công đập theo phương án chọn. 74 Chương 5. Bố trí mặt bằng. 74 5.1. Chọn phương án bố trí mặt bằng. 74 5.2. Công tác kho bãi 74 5.2.1. Xác định lượng vật liệu dự trữ trong kho. 74 5.2.2. Xác định diện tích kho. 75 5.3. Tổ chức cung cấp điện - nước trên công trường. 76 5.3.1. Tổ chức cung cấp nước. 76 5.3.2. Tổ chức cung cấp điện. 78 5.4. Bố trí quy hoạch nhà tạm thời trên công trường. 79 5.4.1. Xác định số người trong khu nhà ở. 79 5.4.2. Xác định diện tích nhà ở và diện tích chiếm chỗ của khu vực xây nhà. 79 5.5. Đường giao thông. 80 5.5.1. Đường ngoài công trường. 80 5.5.2. Đường trong công trường. 80 Chương 6. Dự toán. 82 Phụ lục. 85 KẾT LUẬN 89 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THI CÔNG ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN SƠN LA MỞ ĐẦU Đất nước ngày càng phát triển, nhu cầu năng lượng đặt ra ngày càng cao.Công trình thủy điện Sơn La được tiến hành nhằm cung cấp một phần lượng điện năng cho đất nước đồng thời phòng chống lũ lụt cho hạ lưu sông Đà.Việc hoàn thành tiến độ thi công sớm sẽ đem lại nhiều lợi ích cho đất nước. Được thực tập và tham gia tìm hiểu tại công trường thuỷ điện Sơn La là dịp để bản thân em trau dồi kiến thức đã học và có cái nhìn thực tế về công trường thuỷ lợi. Sau khi thực tập tốt nghiệp em được giao đề tài tốt nghiệp: Thi công đập bê tông đầm lăn thủy điện Sơn La Đồ án gồm : Chương 1. Giới thiệu chung về công trình Sơn La. Chương 2. Dẫn dòng thi công. Chương 3. Thi công đập bê tông đầm lăn. Chương 4. Kế hoạch tiến độ thi công. Chương 5. Bố trí mặt bằng công trường. Chương 6. Dự toán. Phụ lục Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY