Đồ án Thi công đập bê tông đầm lăn sơn la và công tác ván khuôn

MỤC LỤC Trang Mở đầu 1 Chương 1. Giới thiệu chung về công trình thuỷ điện Sơn La 2 1.1. Vị trí công rình 2 1.2. Nhiệm vụ công trình 2 1.3. Quy mô, kết cấu các hạng mục công trình 2 1.4. Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng công trình 4 1.5. Điều kiện giao thông 9 1.6. Nguồn cung cấp vật liệu, điện, nước 10 1.7. Điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nhân lực 11 1.8. Thời gian thi công được phê duyệt 12 1.9. Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thi công 12 Chương 2. Dẫn dòng thi công 13 2.1. Dẫn dòng 13 2.1.1. Đề xuất phương án dẫn dòng 13 2.1.2. Chọn tần suất lưu lưọng dẫn dòng 16 2.1.3. Tính toán thuỷ lực dẫn dòng 17 2.1.4. Tính toán điều tiết lũ 36 2.1.5. Thiết kế kích thước công trình dẫn dòng 37 2.2. Ngăn dòng 40 Chương 3: Thi công đập bê tông đầm lăn và công tác ván khuôn 44 3.1. Công tác hố móng 44 3.2. Công tác thi công bê tông 45 3.3. Công tác ván khuôn 60 Chương 4 – Kế hoạch tiến độ thi công đập bê tông đầm lăn 65 4.1. Nội dung và trình tự lập kế hoạch tiến độ thi công 65 4.2. Phương pháp lập tiến độ 67 4.3. Kiểm tra sự phù hợp của biểu đồ cung ứng nhân lực 67 Chương 5. Bố trí mặt bằng 68 5.1. Chọn phương án bố trí mặt bằng 68 5.2. Công tác kho bãi 68 5.3. Tổ chức cung cấp điện - nước trên công trường 70 5.4. Bố trí quy hoạch nhà tạm thời trên công trường 73 5.5. Đường giao thông 74 Chương 6. Dự toán 76 Chương 7. Kết luận 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY