Đồ án Quy hoạch chung khu đô thị mới Bình Chánh - Nhà Bè

MỤC LỤC I- HIÊN TRẠNG CẤP ĐIỆN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 1) Phụ tải điện: 2) Nguồn điện: 3) Mạng điện: a) Cấp điện áp: b) Trạm biến áp phân phối: c) Mạng trung thế: d) Mạng hạ thế: II- SỐ lIỆU THIẾT KẾ 1) Điện sinh hoạt a) Nhà vườn b) Nhà cải tạo c) Nhà phố 2) Điện chiếu sáng đường 3) Điện cho các công trình công cộng, dịch vụ a) Công viên : gồm b) Trường học: c) Bệnh viện : diện tích 2,64 ha d) Chợ: Diện tích 1,38 ha e) Cơ quan hành chính: Diện tích 18,38 ha III- Xác đỊnh nhu cẦu sỬ dỤng điỆn cỦa tỪng khu 1) Khu A a) Phụ tải sinh hoạt b) Phụ tải chiếu sáng c) Phụ tải cho công trình công cộng 2) Khu B a) Phụ tải sinh hoạt b) Phụ tải chiếu sáng c) Phụ tải cho công trình công cộng 3) Khu C a) Phụ tải sinh hoạt b) Phụ tải chiếu sáng c) Công viên d) Bệnh viện e) Các công trình công cộng khác do chưa có số liệu cụ thể nên tính theo tiêu chuẩn cấp điện cho trung tâm khu ở là Po = 120 KW/ha 4) Khu trung tâm a) Phụ tải sinh hoạt b) Phụ tải chiếu sáng c) Phụ tải cho công trình công cộng d) Các công trình công cộng khác do chưa có số liệu cụ thể nên tính theo tiêu chuẩn cấp điện cho trung tâm khu ở là Po = 120 KW/ha 9 IV- NHU CẦU DÙNG ĐiỆN CỦA TOÀN ĐÔ THỊ 1) Xác định tâm phụ tải của toàn đô thị sử dụng công thức 2) Nhu cầu dùng điện và công suất tiêu thụ của toàn thị trấn V- LỰa CHỌN NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN VI- LỰA CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT VÀ TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM TRUNG GIAN 1) Chọn vị trí đặt trạm trung gian: a) Phương án 1: b) Phương án 2: c) Phương án chọn: 2) Tính công suất cho trạm trung gian VII- VẠCH TUYẾN MẠNG LƯỚI CUNG CẤP ĐIỆN: 1) Nguyên tắc vạch tuyến: 2) Phương án vạch tuyến: VIII- LỰA CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT, SỐ LƯỢNG TRẠM BIẾN ÁP VÀ VẠCH TUYẾN CỤ THỂ CHO TỪNG KHU 1) Khu A 2) Khu B 3) Khu C 4) Khu Trung Tâm IX- PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY X- TÍNH TOÁN TIẾT DIỆN DÂY DẪN 1) Phương pháp tính: 2) Tính toán tiết diện dây: a) Chọn dây dẫn theo mật độ dòng kinh tế: b) Kiểm tra theo điều kiện sụt áp: c) Kiểm tra theo điều kiện phát nóng: 3) Bảng tổng hợp chọn tiết diện dây

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY