Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý các chỉ số môi trường và cảnh báo ô nhiễm môi trường

LỜI MỞ ĐẦU Ô nhiễm và suy thoái môi trường là hậu quả không mong muốn của bất kỳ quốc gia nào trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội thiếu bền vững. Phát triển giao thông vận tải là một trong những động lực mạnh mẽ phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia. Tuy nhiên, hoạt động giao thông vận tải ngày càng gia tăng thì cũng tạo ra ngày càng nhiều vấn đề về môi trường sống: suy thoái chất lượng môi trường đô thị, ô nhiễm môi trường nước, xâm phạm các vùng sinh thái, . đòi hỏi phải có những giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, nhằm đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững . Do vậy, đề tài Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý các chỉ số môi trường và cảnh báo ô nhiễm môi trường do hoạt động giao thông vận tải gây ra là một phần của nhiệm vụ nêu trên, là sự cần thiết khách quan. Được sự đồng ý của Nhà trường và sự giúp đỡ của Tiến sĩ Phùng Văn Ổn - Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Giao thông vận tải, em đã nhận nhiệm vụ trên để thực hiện đồ án tốt nghiệp của mình. Để có được kết quả hôm nay, em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Phùng Văn Ổn, người đã trực tiếp hướng dẫn tận tình chỉ bảo em trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp. Đồng thời em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo và các cán bộ, nhân viên Trường ĐHDL Hải Phòng, những người đã nhiệt tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức cần thiết trong suốt thời gian em học tập tại trường. Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị tại Trung tâm công nghệ thông tin Bộ Giao thông vận tải, đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt cho em trong thời gian thực tập tại Trung tâm. Tuy có nhiều cố gắng trong quá trình học tập nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý quý báu của tất cả các thầy cô giáo cũng như tất cả các bạn để kết quả của em được hoàn thiện hơn. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU3 CHƯƠNG I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG4 1.1. Tổng quan về hoạt động giao thông vận tải4 1.2. Những vấn đề môi trường phát sinh từ các hoạt động giao thông. 5 1.3. Giới thiệu về cơ sở thực tập. 10 1.3.1.Vị trí và chức năng:10 1.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn. 10 1.3.3. Cơ cấu tổ chức. 12 1.4. Nhiệm vụ xây dựng hệ thống thông tin quản lý các chỉ số môi trường và cảnh báo ô nhiễm môi trường do hoạt động GTVT gây ra.13 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT14 2.1. Hệ thống thông tin. 14 2.1.1. Các định nghĩa. 14 2.1.2 Vai trò của HTTT quản lý. 14 2.1.3 Phương pháp thiết kế hệ thống theo hướng cấu trúc. 14 2.1.4. Các thành phần của HTTT. 15 2.1.5. Vòng đời phát triển một hệ thống thông tin. 15 2.1.6. Xây dựng thành công một hệ thống thông tin. 17 2.2. Cơ sở dữ liệu. 18 2.2.1. Mô hình liên kết thực thể E-R18 2.2.2. Lý thuyết về chuẩn hóa:19 2.2.3. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. 20 2.3. Hệ quản trị CSDL SQL Server 2000. 21 2.3.1 Chức năng của hệ quản trị CSDL SQL Server 2000. 21 2.3.2. Hệ quản trị CSDL SQL Server 2000. 21 2.4. Ngôn ngữ Visual Basic. 22 2.4.1.Giới thiệu về Visual Basic 6.0. 22 2.4.2. Biến và khai báo biến trong Visual Basic. 23 2.4.3.Dữ liệu và kiểu dữ liệu. 23 2.4.4. Các câu lệnh trong Visual Basic. 23 2.4.5. Một số các hàm và thủ tục trong Visual Basic 6.0. 24 2.4.6. Phương thức. 24 2.4.7. Sự kiện. 25 2.4.8. Làm việc với các điều khiển. 25 2.4.9. ODBC và các đối tượng dữ liệu từ xa. 25 2.4.10. Các điều khiển và hiển thị dữ liệu. 26 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG28 3.1. Mô tả hệ thống thông tin quản lý các chỉ số môi trường và cảnh báo ô nhiễm môi trường do hoạt động giao thông vận tải gây ra. 28 3.2. Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ. 29 3.3. Mô hình nghiệp vụ của tổ chức. 29 3.3.1. Biểu đồ ngữ cảnh. 30 3.3.2. Biểu đồ phân rã chức năng. 31 3.3.3. Mô tả chi tiết chức năng lá. 32 3.3.4. Ma trận thực thể dữ liệu chức năng. 34 3.3.5. Biểu đồ luồng dữ liệu. 36 CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG43 4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 43 4.1.1. Mô hình liên kết thực thể ER43 4.1.2. Mô hình quan hệ. 46 4.1.3. Cơ sở dữ liệu vật lí47 4.2. Thiết kế các giao diện. 48 4.2.1. Các giao diện cập nhật dữ liệu. 48 4.2.2. Các giao diện xử lý dữ liệu. 51 4.2.3.Các báo cáo. 53 CHƯƠNG V: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH55 5.1. Giao diện chính. 55 5.2. Quản trị hệ thống. 56 5.3. Cập nhật dữ liệu. 58 5.4. Tra cứu thông tin. 60 5.5. Thống kê, báo cáo. 62 5.6. Cảnh báo ô nhiễm66 KẾT LUẬN67 TÀI LIỆU THAM KHẢO68 PHỤ LỤC69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY