Đồ án môn học Thiết kế mạng lưới điện

Tổng vốn đầu tư xây dựng mạng điện được xác định theo công thức: K=K +K Trong đó : K - vốn đầu tư xây dựng đường dây, đ K - vốn đầu tư xây dựng các trạm biến áp, đ K = n.k Với k - giá thành 1 máy biến áp, đ Đối với trạm có 1 máy biến áp thì n=1 Đối với trạm có 2 máy biến áp thì n=1,8 • Theo kết quả đã tính toán ta có : K = 135,514.10 (đ) • Trong hệ thống điện thiết kế có 6 trạm biến áp trong đó có 4 trạm biến áp (mỗi trạm 2 máy) dung lượng 25000 kVA, 1 trạm biến áp (2 máy) dung lượng 20000 kVA, 1 trạm (1 máy) dung lượng 25000 kVA .Như vậy vốn đầu tư cho các trạm sẽ là: K = 18000+1,8.(4.21500+17000).10 = 203,4 .10 (đ)  Như vậy tổng vốn đầu tư xây dựng mạng điện là : K=135,514.10 + 203,4 .10 = 338,914 .10 (đ)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY