Đồ án Hồ chứa nước Hà Động

MỤC LỤC Chương 1: Giới thiệu chung 1 1.1.Vị trí công trình 1 1.2.Nhiệm vụ công trình 1 1.3.Quy mô kết cấu các hạng mục công trình 1 1.4.Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng công trình 4 1.5.Điều kiện giao thông 10 1.6.Nguồn cung cấp vật liệu, điện, nước 10 1.7.Điều kiện cung cấp vật tư thiết bị nhân lực 11 1.8.Thời gian thi công 11 Chương 2: Công tác dẫn dòng thi công 12 2.1.Dẫn dòng 12 2.2.Ngăn dòng 31 Chương 3: Thiết kế thi công công trình chính 33 3.1.Công tác hố móng 33 3.2.Công tác thi công bê tông 42 3.3.Công tác ván khuôn 73 Chương 4: Tiến độ thi công tràn xả lũ 83 4.1.Thời hạn thi công trong tổng tiến độ 83 4.2.Các giai đoạn thi công tràn xả lũ 83 4.3.Kê khai các hạng mục công việc, tính toán khối lượng, nhân lực, thời gian thi công 83 4.4.Lập kế hoạch, tiến độ thi công tràn xả lũ 83 4.5.Biểu đồ cung ứng nhân lực 83 Chương 5: Bố trí mặt bằng thi công 91 5.1.Qui mô tổng mặt bằng 91 Chương 6: Dự toán chi phí xây dựng công trình 99 6.1.Cơ sở để lập dự toán 99 6.2.Tính toán chi phí trực tiếp cho công trình tràn xả lũ. 99 6.3.Dự toán chi phí xây dựng công trình tràn xả lũ 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY