Đồ án Hệ thống điều khiển động cơ không đồng bộ không dùng cảm biến tốc độ

Mục lục: Trang Lời nói đầu 1 Chương 1: Tổng quan hệ thống điều khiển động cơ không đồng bộ. 4 1-1 Các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 4 1-1-1 Điều khiển điện áp stator. 5 1-1-2 Điều khiển điện trở rotor 5 1-1-3 Điều chỉnh công suất trượt. 5 1-1-4 Điều khiển tần số nguồn cấp stator. 6 1-2 Điều khiển vectơ động cơ không đồng bộ 8 Chương 2: Tổng hợp hệ thống điều khiển vectơ. 9 2-1 Mô tả toán học động cơ không đồng bộ ba pha: 10 2-2. Phép biến đổi tuyến tính không gian vectơ 12 2-3. Hệ phương trình cơ bản của động cơ trong không gian vectơ 15 2-3-1. Phương trình trạng thái tính trên hệ toạ độ cố định 16 2-3-2. Phương trình trạng thái trên hệ toạ độ tựa theo từ thông rôto dq: 20 2-4. Cấu trúc hệ thống điều khiển vectơ động cơ không đồng bộ 23 2-5. Các phương pháp điều khiển vectơ 25 2-5-1 Điều khiển vectơ gián tiếp 25 2-5-2. Điều khiển vectơ trực tiếp theo từ thông rôto 27 2-6. Tổng hợp các bộ điều chỉnh 33 2-6-1 Tổng hợp hệ theo hàm chuẩn: 33 2-6-2 Tuyến tính hoá mô hình động cơ 35 2-6-3 Tổng hợp Risq và R 36 2-6-4 Tổng hợp Risd: 39 2-7 Bộ quan sát từ thông 40 Chương 3: Xây dựng cấu trúc hệ thống điều khiển vectơ động cơ không đồng bộ không dùng cảm biến tốc độ 47 3-1 Sơ đồ hệ thống điều khiển vectơ không dùng cảm biến tốc độ 48 3-2 Đánh giá ổn định của khâu tính toán tốc độ 51 Chương 4: Mô phỏng đánh giá chất lượng 53 5-1. Tính toán các thông số động cơ. 53 5-2. Các bước tiến hành mô phỏng 55 5-2-1. Thử nghiệm với bộ điều chỉnh dòng isd: 55 5-2-2. Thử nghiệm với bộ điều chỉnh dòng isq: 56 5-2-3. Thử nghiệm với bộ điều chỉnh tốc độ: 57 5-2-4. Mô phỏng mô hình hệ thống trên toạ độ dq: 59 5-2-5. Mô hình toàn bộ hệ thống không dùng cảm biến tốc độ : 60 Kết luận 72 Tài liệu tham khảo 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY