Đồ án Hệ thống điện: Thiết kế hệ thống lưới điện và tính phụ tải

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Mục lục 2 Chương I: Cân băng công suất tác dụng và phản kháng trong mạng điện 3 I.Cân bằng công suất tác dụng. 3 II.Cân bằng công suất phản kháng 3 Chương II: Chọn phương án tối ưu 6 A)Cơ sở lý thuyết. 6 B) Lựa chọn phương án và tính toán chi tiết. 7 Chương III: So sánh về kinh tế chọn phương án hợp lý nhất 22 Chương IV: Chọn số lượng, công suất các MBA và các sơ đồ trạm, sơ đồ mạng điện 26 I. Chọn số lượng MBA. 26 II. Chọn công suất các MBA. 26 III.Sơ đồ nối dây toàn hệ thống. 28 Chương V: Dung lượng bù kinh tế theo điều kiện phí tổn tính toán hàng năm bé nhất 31 Cương VI: Tính toán các trạng thái vận hành của lưới điện Cân bằng công suất phản kháng 36 I.Tính toán chi tiết sự phân bố công suất trong hệ thống 36 II.Kiểm tra chính xác sự cânbằng công suất phản kháng. 52 Chương VII: Tính tổn thất điện áp –chọn phương thức điều chỉnh điện áp hợp lý 54 I/ Tổn thất điện áp-sự phân bố điện áp trên các nút mạng. 54 II/ Lựa chọn thiết bị điều chỉnh điện áp-chọn đầu phân áp. 61 III/ Tổng tổn thất công suất - điện năng trong toàn hệ thống. 69 Chương VIII: tính chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của mạng điện 72 1/ Tổng vốn đầu tư xây dựng mạng điện 72 2/ Chí vận hành hàng năm của mạng 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY