Đồ án Đề xuất một số giải pháp quy hoạch trục quốc lộ 1a đoạn văn điển – Nam Thanh Trì

MỤC LỤC MỤC LỤC1 Lời nói đầu. 3 1. Sự cần thiết của đề tài7 2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đồ án:8 3. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu của đồ án:8 4. Phương pháp nghiên cứu. 9 5. Kết cấu của đồ án. 10 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY HOẠCH TRỤC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ. 3 1.1 Cơ sở lí luận về đường trục chính đô thị.3 1.1.1 Khái niệm, và chức năng của đường đô thị.3 1.1.2 Đặc điểm và các bộ phận của đường đô thị.5 1.1.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu cơ bản của đường giao thông đô thị.7 1.1.4 Phân loại đường đô thị12 1.1.5 Các dạng mặt cắt ngang điển hình của đường đô thị.14 1.2. Tổng quan về quy hoạch giao thông đô thị.16 1.2.1 Khái niệm quy hoạch GTVTĐT. 16 1.2.2 Nội dung quy hoạch GTVTĐT. 17 1.3 Nội dung và quy trình lập quy hoạch trục Quốc lộ 1A( Đoạn Văn Điển –Nam Thanh Trì20 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT VÀ NHU CẦU GIAO THÔNG TRÊN QUỐC LỘ 1A (VĂN ĐIỂN –NAM THANH TRÌ )23 2.1. Đánh giá chung về hệ thống giao thông đô thị Hà Nội.23 2.2.1 Giao thông đường bộ. 23 2.1.2 Giao thông đường sắt23 2.1.3 Giao thông đường thuỷ. 25 2.1.4. Giao thông đường hàng không. 26 2.2 Hiện trạng mạng lưới vận tải công cộng Hà Nội.27 2.3 Quy hoạch xây dựng Giao thông vận tải vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 205028 2.4. Các điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội vùng tuyến đi qua. 31 2.4.1. Vị trí địa lý, quy mô lãnh thổ.31 2.4.2 Điều kiện tư nhiên. 32 2.4.3 Dân số và lao đông. 32 2.4.4 Hiện trạng kinh tế xã hội huyện Thanh Trì.32 2.4.5 Định hướng phát triển kinh tế huyện Thanh Trì.35 2.4.6 Quy hoach chung xây dựng Huyện Thanh Trì.36 2.5. Tình trạng kỹ thuật trên quốc lộ 1 (đoạn Văn Điển-Nam Thanh Trì)36 2.5.1 Vai trò, vị trí của tuyến đường và phạm vi nghiên cứu.36 2.5.2 Cấp hạng kỹ thuật của tuyến đường. 39 2.5.3 Hiện trạng giao thông trên tuyến. 40 2.6 Đánh giá về hiện trạng nhu cầu vận tải trên tuyến. 60 2.6.1 Phương pháp thực hiện thu thập số liệu.60 2.6.2. Tính toán lưu lượng theo xe con quy đổi.61 2.6.3 Nhận xét về nhu cầu giao thông trên tuyến.65 2.7 Dự báo nhu cầu vận tải trên đoạn Quốc lộ 1A68 2.7.1. Lựa chọn phương pháp dự báo.68 2.7.2Kểt quả dự báo.69 2.8. Những thiếu hụt trên đoạn tuyến :70 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH TRỤC QUỐC LỘ 1A ĐOẠN VĂN ĐIỂN – NAM THANH TRÌ. 72 3.1 Căn cứ,quan điểm và mục tiêu quy hoạch tuyến đường.72 3.1.1 Căn cứ lập quy hoạch. 72 3.1.2 Quan điểm quy hoạch tuyến đường. 72 3.1.3 Mục tiêu quy hoạch. 72 3.1.4. Lựa chọn dải đất phát triển cho tương lai73 3.2. Đề xuất phương án quy hoạch cải tạo truc quốc lộ 1A đoạn Văn Điển –Nam Thanh Trì.73 3.2.1 Quy hoạch cải tạo mặt cắt ngang tuyến đường. 74 3.2.2 Quy hoạch các công trình hạ tầng trên tuyến. 81 3.2.4 Cải tạo các nút giao thông trên tuyến:90 3.3Đánh giá, lựa chọn phương án.94 Kết luận và kiến nghị98 Danh mục tài liệu tham khảo. 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY