Đồ án Công trình thủy điện Nậm Pông

Đề tài: Công trình thủy điện Nậm Pông MỤC LỤC MỤC LỤC 1 PHẦN I :GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH 4 CHƯƠNG 1: Tổng quan về công trình 4 1.1 Giới thiệu về công trình : 4 1.2 Nhiệm vụ công trình: 4 CHƯƠNG 2: Các tai liệu điều tra thu thập được 5 2.1 Tài liệu về địa hình,địa chất: 5 2.2 Tài liệu thủy văn : 6 2.3 Tài liệu về dân sinh kinh tế tại khu vực dự kiến xây dựng công trình : 10 2.4 Nhu cầu dung điện : 11 PHẦN II :TÍNH TOÁN THỦY VĂN 13 CHƯƠNG 1: Tính toán điều tiết lũ 13 1.1 Mục đích tính toán điều tiết lũ : 13 1.2 Chọn phương pháp phòng lũ và biện pháp tháo lũ : 13 CHƯƠNG 2: Phương pháp tính toán điều tiết lũ 14 2.1 Tính toán với lưu lượng thiết kế : 14 1.2 Tính toán với lưu lượng kiểm tra : 14 PHẦN III: TÍNH TOÁN THỦY NĂNG 15 CHƯƠNG 1:Bố trí sơ bộ công trình 15 1.1 Bố trí các công trình đầu mối : 15 1.2 Cách bố trí các công trình trên tuyến năng lượng : 16 CHƯƠNG 2:Tính toán thủy năng 18 2.1 Chọn hình thức điều tiết : 18 2.2 Tính toán thủy năng : 18 2.3 Lựa chọn các thông số thiết kế : 22 2.4 Phương pháp tính toán thủy năng : 24 2.5 Kết quả tính toán thủy năng : 26 PHẦN IV: CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG 28 CHƯƠNG 1: Xác định cấp công trình và các chỉ tiêu 28 1.1 Nhiệm vụ của các công trình thủy công nói chung : 28 1.2 Nhiệm vụ và cấp thiết kế của công trình : 28 CHƯƠNG 2: Chọn tuyến và bố trí tổng thể công trình 30 2.1 Chọn tuyến đập và giải pháp kết cấu chính : 30 2.2 Bố trí tổng thể công trình : 30 CHƯƠNG 3: Chọn hình dạng cấu tạo cụm công trình 32 3.1 Chọn hình dàng cấu tạo đập không tràn : 32 3.2 Chọn hình dạng mặt cắt cho đập tràn : 32 CHƯƠNG 4: Tính toán thủy lực đập tràn 33 4.1 Xác định khẩu diện tràn và cột nước tràn theo mực nước lũ thiết kế : 33 4.2 Xác định cột nước tràn ứng với mực nước lũ kiểm tra : 33 CHƯƠNG 5: Thiết kế đập không tràn 35 5.1 Mặt cắt cơ bản : 35 5.2 Tính toán mặt cắt thực dụng đập không tràn : 37 CHƯƠNG 6: Tính toán thiết kế đập tràn 43 6.1 Thiết kế mặt cắt thực dụng của đập tràn : 43 6.2 Tính toán tiêu năng : 45 CHƯƠNG 7 : Thiết kế tuyến năng lượng 49 7.1 Chọn phương thức cấp nước của đường dẫn nước áp lực : 49 7.2 Công trình lấy nước : 49 7.3 Tính toán tổn thất thuỷ lực qua CLN : 54 7.4 Thiết kế đường hầm dẫn nước : 56 7.5 Tính toán tháp điều áp : 57 7.6 Tính toán đường ống áp lực : 58 7.7 Tính toán nước va trong đường ống áp lực : 60 PHẦN V:LỰA CHỌN THIẾT BỊ CHO MÁY THUỶ ĐIỆN 70 CHƯƠNG 1: Chọn số tổ máy 70 1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến số tổ máy của TTĐ : 70 1.2 Chọn số tổ máy cho TTĐ Nậm Pông : 71 CHƯƠNG 2: Xác định các thông số của turbin và máy phát 72 2.1 Xác định các thông số cơ bản của turbin : 72 2.2. Chọn máy phát thủy điện: 80 CHƯƠNG 3: Chọn thiết bị dẫn và thoát nước 88 3.1. Thiết bị dẫn nước cho nhà máy thuỷ điện: 88 3.2. Thiết bị thoát nước cho nhà máy: 92 CHƯƠNG 4: Chọn thiết bị điều chỉnh turbin 95 4.1 Nhiệm vụ của điều chỉnh Turbin: 95 4.2 Hệ thống điều chỉnh turbin : 96 CHƯƠNG 5: Chọn sơ đồ đấu điện chính, thiết bị nâng hạ 101 5.1 Sơ đồ đấu điện chính: 101 5.2 Chọn thiết bị phân phối điện cho TTĐ Nậm Pông : 104 5.3 Chọn thiết bị nâng chuyển cho TTĐ Nậm Pông : 108 PHẦN VI: NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN 110 CHƯƠNG 1: Các kích thước cơ bản của nhà máy 110 1.1 Vị trí và loại nhà máy : 110 1.2 Kết cấu và kích thước phần dưới nước của TTĐ : 110 1.3 Kết cấu và kích thước phần trên nước của TTĐ : 113 CHƯƠNG 2: 117 2.1 Các thiết bị bố trí trong nhà máy thuỷ điện : 117 2.2 Các phòng phụ của nhà máy : 120 PHẦN VII: CHUYÊN ĐỀ 124 PHẦN VIII: CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN LỜI CẢM ƠN 132 TÀI LIỆU THAM KHẢO 133

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY