Đồ án Các bước quy trình lập dự án các quy hoạch – kiến trúc dân dụng và công nghiệp

Các bước & quy trình lập dự án các đồ án quy hoạch – kiến trúc dân dụng và công nghiệp. Phần một : nghiên cứu về cơ cấu , tổ chức , chức năng , quyền hạn một công ty xây dựng , một công ty tư vấn thiết kế . VẤN ĐỀ 1 – CƠ CẤU , TỔ CHỨC CỦA MỘT CÔNG TY XÂY DỰNG NÓI CHUNG : I – Khái quát về hệ thống sản xuất – kinh doanh ở các doanh nghiệp xây dựng : Trước khi đi vào nghiên cứu vấn đề quản lý sản xuất – kinh doanh ở các doanh nghiệp xây dựng cần trình bầy khái quát về hệ thống sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng, trong đó bao gồm cơ cấu của hệ thống quản lý và quá trình vận động của chúng . I.1 – Tính chất của hệ thống sản xuất - kinh doanh xây dựng : Hoạt động của hệ thống sản xuất – kinh doanh xây dựng bao gồm các hoạt động kỹ thuật thể hiện chủ yếu ở giai đoạn thi công xây lắp ; các hoạt động kinh tế thể hiện ở chỗ vận dụng các quy luật kinh tế để quản lý kinh doanh nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao và các hoạt động xã hội thể hiện ở chính sách doanh nghiệp đối với người lao động trong doanh nghiệp và sự tham gia của doanh nghiệp vào các chính sách xã hội bên ngoài khác . Như vậy , hệ thống sản xuất kinh doanh xây dựng mang tính kỹ thuật – kinh tế và xã hội tổng hợp . Các biện pháp của doanh nghiệp muốn có hiệu quả đều phải chú ý đến tính chất này một cách thích đáng. I.2 – Mối liên hệ giữa hệ thống sản xuất – kinh doanh xây dựng và môi trường xung quanh : Môi trường của hệ thống sản xuất kinh doanh xây dựng bao gồm : môi trường kinh doanh , môi trường xã hội , môi trường sinh thái và môi trường tự nhiên , trong đó môi trường kinh doanh là môi trường trực tiếp. Môi trường kinh doanh của của một doanh ngiệp xây dựng bao gồm : - Thị trường của các nhân tố đầu vào của quá trình sản xuất xây dựng ( vật tư , máy móc , đất đai xây dựng .) - Thị trường đầu ra tức là thị trường tiêu thụ sản phẩm của xây dựng ( bao gồm các chủ đầu tư kinh doanh , các hộ gia đình , các chủ đầu tư thuộc thuộc khu vực bộ máy Nhà nước) - Thị trường vốn ( bao gồm thị trường trứng khoán ,ngân hàng , tín dụng.) - Thị trường lao động , cơ quan chính quyền và công chúng xã hội . Một doanh nghiệp muốn đạt hiệu quả cao trong kinh doanh phải luôn luôn nắm vững tình hình môi trường xung quanh để có giải pháp ứng xử linh hoạt và phù hợp. Mối quan hệ trên có thể trình bầy ở sơ đồ 1 :

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY